"Když hledáte ego, zjistíte, že neexistuje. To je způsob, jak jej zničit."
Úvodní stránka
Knihy
Přednášky
Texty
Videa
Fotografie

Ramana Maháriši
Arunáčala
Annamalai svámí
Sádhu Óm
Robert Adams
Překlady jiných autorů
zveřejněné v letech 2018 - 2019

Michael James - Zkoumání ega a zkoumání světa
překlad LH,    (Přidáno 30. 1. 2019)

Svět (tedy úhrn všech jevů, ať už v přítomném, nebo nějakém jiném podobném stavu, když všechny jsou jen sny) je druhotnou iluzí, zatímco ego je primární iluzí, která této druhotné iluzí dává vznikat, protože ego samo je to, co si obou těchto iluzí všímá. Bez ega by žádný svět neexistoval, a dokud se zdá, že existuje ego, zdá se, že existuje nějaký či jiný svět.
Text je dostupný jako: PDF A4 - pro PC a tisk, nebo PDF verze pro telefony

 

První rozhovor Paula Bruntona s Ramanou Mahárišim
překlad LH,    (Přidáno 12. 1. 2019)

Brunton: Jak si uvědomit Boha?
Maháriši: Vičárou. Dotazování se sebe sama „Kdo jsem já?“ vede ke zkoumání podstaty vašeho Já.
Text je dostupný jako: PDF A4 - pro PC a tisk, nebo: PDF verze pro telefony

 

Robert Adams - Tři ctnosti: soucit, pokora a služba
překlad LH,    (Přidáno 24. 12. 2018)

Robert: Dovolte mi, abych většině z vás znovu připomněl – nedělám kázání, nejsem filozof, nejsem popularizátor, dokonce ani nemluvím, protože tu vážně není co říct. Vše, co se má říci, už bylo řečeno.
Toto je satsang. Zde potkáváte sami sebe, Já (Self) – kterým skutečně jste – bezusilovné, čisté uvědomění. Jste nekoneční jako obloha. Na tomto světě, nebo kdekoli jinde, není nic, co vás může zasáhnout, nebo nějak poškodit, pokud tomu sami neuvěříte.
Text je dostupný jako: PDF A4 - pro PC a tisk, nebo: PDF verze pro telefony

 

Arthur Osborne - Mnoho povolaných, málo vyvolených
překlad LH,    (Přidáno 11. 12. 2018)

Existuje nějaký způsob, jak najít perly esoterických pravd, o kterých jsem psal ve svém předchozím článku? Spolehlivý, neomylný způsob neexistuje. Je tu však dobré, obecné pravidlo, že jsou to ty výroky Krista, kterých si moderní křesťané nevšímají. Už jste například někdy slyšeli kázání na téma – mnoho povolaných, málo vyvolených? Nebo jste snad k tomu četli od bohoslovců nějaké vysvětlení? Leda tak snad raná kalvinistická církev se tímto výrokem oháněla, když s poukazem na předurčení upalovala své odpůrce, ale i příznivce. Dnes se kolem těchto slov jen tiše našlapuje.
Text je dostupný jako: PDF A4 - pro PC a tisk, nebo PDF verze pro telefony

 

Michael James - Musíme před započetím praxe sebezkoumání očistit mysl jinými prostředky?
překlad LH,    (Přidáno 29. 11. 2018)

Moje kamarádka mi psala o své známé, která se právě vrátila z cesty do Kedarnathu (chrámu vysoko v Himalájích), kde meditovala a setkala s babadžími (svatými muži). Vzrušením z toho celá bez sebe plánuje ještě obtížnější cestu na Kailás a do Manasarovaru, kde chce žít měsíc jako asketa. Řekla jí, že chce, aby jí doprovázela, ale má kamarádka cítí, že nemá žádné nutkání takovou cestu podniknout. Nicméně když si porovnávala svoji prostou cestu sebezkoumání s takovýmito odvážnými výlety, byla z toho zarmoucená a ptala se sama sebe, zda může být duchovní cesta opravdu tak jednoduchá a hladká, jak se Bhagavánova cesta zdá být. Jako odpověď jsem jí napsal:
Text je dostupný jako: PDF A4 - pro PC a tisk, nebo PDF verze pro telefony

 

Korespondence mezi Rudolfem Skarnitzlem a Robertem Adamsem
překlad LH,    (Přidáno 11. 11. 2018)

Překlad zachovalé korespondence z roku 1996.
Text je dostupný jako: PDF A4 - pro PC a tisk, nebo: PDF verze pro telefony

 

Dopisy Annamalai svámího - č. 21, 22 a 23
překlad LH,    (Přidáno 7. 11. 2018)

Dopisy Annamalai svámího s duchovními pokyny pro jeho švýcarské přátele Bruna a Anitu.
Text je dostupný jako: PDF A4 - pro PC a tisk, nebo: PDF verze pro telefony

 

Ramana Maháriši vypráví... Já a ty
překlad LH,    (Přidáno 23. 10. 2018)

Upřímný stoupenec se zeptal Bhagavána na metody, jak si uvědomit Já (Self). Šrí Bhagaván mu jako obvykle řekl, aby v jeho otázce našel ono „já“. Po několika dalších otázkách ve stejném duchu se stoupenec otázal: „Mohu si kromě zkoumání ‚Kdo jsem já?‘ položit otázku ‚Kdo jsi ty?‘, protože má mysl může být upevněná na toho, koho považuji za Boha ve formě gurua.“
Text je dostupný jako: PDF A4 - pro PC a tisk, nebo: PDF verze pro telefony

 

Robert Adams - Každý hledá štěstí
překlad LH,    (Přidáno 2. 10. 2018)

Robert: Každý člověk hledá štěstí. Každý chce štěstí. Dokonce i bankovní lupič vykrádá banku, protože věří, že mu to přinese štěstí. Lidé vstoupí do manželství, rozvedou se, mají děti, nebo hledají určitou práci, protože věří, že jim to přinese štěstí. Ale už jsme se naučili, jak procházíme střídavým štěstím života, že nám tyto věci přinesou jen částečné štěstí.
Text je dostupný jako: PDF A4 - pro PC a tisk, nebo: PDF verze pro telefony

 

Spatřujte Boha ve všem
překlad LH,    (Přidáno 16. 8. 2018)

Šrí Rámakrišna: Dostávám se nyní ke stupni uvědomění, kde spatřuji Boha, jak kráčí v každé lidské formě a projevuje sám sebe stejnou měrou jak skrze mudrce, tak i hříšníka, čestného, nebo špatného člověka. Když tedy potkávám různé lidi, říkám si: „Bůh ve formě světce. Bůh ve formě mizery. Bůh ve formě počestného, Bůh ve formě hříšníka.“
Text je dostupný jako: PDF A4 - pro PC a tisk, nebo: PDF verze pro telefony

 

Diskuze k článku MJ - Proč je nezbytné považovat svět za neskutečný? (2/2)
překlad LH,    (Přidáno 26. 7. 2018)

Dokončení překladu internetové diskuze k uvedenému článku.
Text je dostupný jako: PDF A4 - pro PC a tisk, nebo: PDF verze pro telefony

 

Dopisy Annamalai svámího - č. 19 a 20
překlad LH,    (Přidáno 3. 7. 2018)

Dopisy Annamalai svámího s duchovními pokyny pro jeho švýcarské přátele Bruna a Anitu.
Text je dostupný jako: PDF A4 - pro PC a tisk, nebo: PDF verze pro telefony

 

Diskuze k článku MJ - Proč je nezbytné považovat svět za neskutečný? (1/2)
překlad LH,    (Přidáno 19. 6. 2018)

Překlad internetové diskuze k uvedenému článku.
Text je dostupný jako: PDF A4 - pro PC a tisk, nebo: PDF verze pro telefony

 

Robert Adams - Dvě metody k probuzení
překlad LH,    (Přidáno 10. 6. 2018)

Robert: Jsme zde na satsangu jen z jednoho důvodu, a tím je probuzení. To je jediný motiv, který máme. Nejsme tu, abychom vyspravili náš lidský plášť. Ten se o sebe sám postará. Stejně jako dá zákon vesmíru vyrůst listí na stromě, tak bude pečovat i o náš lidský plášť. Nemusíte se o něj strachovat.
Text je dostupný jako: PDF A4 - pro PC a tisk, nebo: PDF verze pro telefony

 

Michael James - Proč je nezbytné považovat svět za neskutečný?
překlad LH,    (Přidáno 30. 5. 2018)

V některých komentářích k mým nedávným článkům zaznělo, že se nemáme starat, zda je svět skutečný, nebo není a zda existuje nezávisle na našem vnímání, či nikoli. Například Periya Eri píše ve svém prvním komentáři k článku Věda a sebezkoumání: Co je špatného na naší hluboce zakořeněné, přesto však „nepodložené“ víře, že svět existuje nezávisle na našem vnímání? Prohlášení, že svět je neskutečný, ani v nejmenším neovlivní fakt, že se musíme vypořádat se všemi problémy našeho života. Tyto problémy nezmizí ani s úvahou, že svět je zcela závislý na mysli, která jej prožívá.
Text je dostupný jako: PDF A4 - pro PC a tisk, nebo PDF verze pro telefony

 

Guru Namašivája - Modlitba k Arunáčale
překlad Václav Z. J. Pinkava,    (Přidáno 15. 5. 2018)

Modlitba k Arunáčale, kterou složil mudr Guru Namašivája, žijící u Arunáčaly cca na přelomu 16. a 17. stol.
Text je dostupný jako: PDF A4 - pro PC a tisk, nebo: PDF verze pro telefony

 

Dopisy Annamalai svámího - č. 18
překlad LH,    (Přidáno 3. 5. 2018)

Dopisy Annamalai svámího s duchovními pokyny pro jeho švýcarské přátele Bruna a Anitu.
Text je dostupný jako: PDF A4 - pro PC a tisk, nebo: PDF verze pro telefony

 

Michael James - Je existence světa nezávislá na našem vnímání?
překlad LH,    (Přidáno 18. 4. 2018)

Před několika měsíci mi napsal jeden přítel, citující část rozhovoru č. 616 z knihy Hovory s Ramanou Mahárišim, kde Šrí Ramana říká: „Ahankara (ego) vyráží jako raketa a okamžitě se rozprostře coby vesmír.“
Zdá se, že můj přítel má problém s přijetím takového učení, protože po ocitování oné pasáže z Hovorů píše: O čem tu je řeč?! Je veškerá, pracně získaná znalost fyziky a evoluce vesmíru jen taková hloupost?
Text je dostupný jako: PDF A4 - pro PC a tisk, nebo: PDF verze pro telefony

 

Robert Adams - Jak si mám ve světě počínat?
překlad LH,    (Přidáno 29. 3. 2018)

Robert: Chci po vás, abyste se zeptali sami sebe: „Proč jsem sem dnes odpoledne zašel? Jaký to má smysl?“ Něco hledáte. Hledáte řešení, odpověď na otázku. Snažíte se změnit svůj život. Hledáte něco, co je mimo vás. Dokud to takto hledáte, tak to nikdy nenajdete.
Text je dostupný ve formátu PDF: Jak si mám ve světě počínat?

 

Dopisy Annamalai svámího - č. 16 a 17
překlad LH,    (Přidáno 23. 3. 2018)

Dopisy Annamalai svámího s duchovními pokyny pro jeho švýcarské přátele Bruna a Anitu.
Text je dostupný ve formátu PDF: Dopisy Annamalai svámího - č. 16 a 17

 

Sádhu Óm - Co je sebepozornost?
překlad LH,    (Přidáno 28. 2. 2018)

Sádhu Óm: Ptáte se, jestli pozornost k vnímání našeho bytí-vědomí je a) pociťováním našeho bytí, nebo b) sledování pocitu, že existuji. Obojí je správné, protože je to jedno a to samé. Pociťování, sledování či pozornost je vědomí (čit), což je to samé jako bytí či existence (sat).
Text je dostupný ve formátu PDF: Co je sebepozornost?

 

Dopisy Annamalai svámího - č. 14 a 15
překlad LH,    (Přidáno 10. 2. 2018)

Dopisy Annamalai svámího s duchovními pokyny pro jeho švýcarské přátele Bruna a Anitu.
Text je dostupný ve formátu PDF: Dopisy Annamalai svámího - č. 14 a 15

 

Sádhu Óm - Historky o Bhagavánovi (2/2)
překlad LH,    (Přidáno 20. 1. 2018)

Zbývající dvě méně známé příhody ze životy Šrí Bhagavána, jak je zaznamenal Sádhu Óm.
Text je dostupný ve formátu PDF: Historky o Bhagavánovi (2/2)