"Nic nechtít je nejvyšším blahem. Pouze zkušeností může být toto realizováno. Ani vládce se nevyrovná tomu, kdo nemá žádnou potřebu."
Úvodní stránka
Knihy
Přednášky
Texty
Videa
Fotografie

Ramana Maháriši
Arunáčala
Annamalai svámí
Sádhu Óm
Robert Adams
Fotografie - výběr témat
Ramana
Maháriši
Annamalai
svámí
dnešní
Ramanášram
hora
Arunáčala
lidé v Ramanášramu
a v Tiruvannamalai
fotografie
ke stažení