"Átman je tam, kde není absolutně žádná já - myšlenka. To je nazýváno Tichem."
Úvodní stránka
Knihy
Přednášky
Texty
Videa
Fotografie

Ramana Maháriši
Arunáčala
Annamalai svámí
Sádhu Óm
Robert Adams
Knihy - přehled, ke stažení, k poslechu

 

 

 

 

KNIHY KE STAŽENÍ


Adi ŠankaračárjaAdi Šankaračárja – DRIK DRIŠJA VIVÉKA (v překladu Bhagavána)
překlad LH

Jen skuteční Mistři dokážou vyjádřit vše za pomoci mála slov. Potvrzením uvedeného je zde předkládaná Drik Drišja Vivéka (rozlišování mezi vidoucím a viděným) sepsaná Šankarou. Jedná se o krátké, ale úhrnné dílo filozofie advaita védánty - nedvojného, pravdivého náhledu na Skutečnost. V textu čtenář nalezne jak popis "Toho, co jediné Existuje", tak i praxi pro ověření přečteného.

Drik Drišja Vivéka - ve formátech: PDF A4, PDF mobil a ePub, MOBI (pro e-čtečky)

 

Šrí Ramana DhjánamŠRÍ RAMANA DHJÁNAM (vroucí modlitby ke Šrí Ramanovi)
překlad LH

"Máme se modlit, když máme nesnáze?" ptal se jeden návštěvník Bhagavána. "Modlete se vždy," odpověděl Bhagaván.
Pro chvíle nesnází, pro chvíle kdy se nedaří, ale i pro chvíle radosti a vděku je možné nalézt inspiraci v této drobné knížečce, sepsané v roce 1948, ještě za života Šrí Bhagavána a jím plně inspirované.

 

Šrí Ramana Dhjánam - ve formátech: PDF A4, PDF mobil a ePub, MOBI (pro e-čtečky)

 

Šrí Ramana MahárišiDÉVIKALÓTTÁRA (v překladu Bhagavána)
překlad PP

Ramana Maháriši je nejenom autorem několika vlastních děl, prozaických a básnických, ale příležitostně překládal či upravoval i jiné tradiční duchovní texty. Jeho zásahy do textu, často rozsáhlé, je možné brát jako autoritativní očistu smyslu písem od nánosů času, nebo také jako potvrzení slov Bhagavadgíty: "Kdykoli nespravedlnost narůstá, vydávám ze sebe Mé vtělení..." ... pro dobro spravedlivých a k nápravě světa - jak lze z Bhagavadgíty volně dodat.
Dévikalóttára je jednou Ágám (tradičního hindusitického písma) a svým významem je srovantelná s Védami. Dévikalóttára se považuje za kapitolu, která přesně vyjadřuje filozofii nedvojnosti.
Překlad na tyto stránky dorazil od bytosti žijící trvale na úpatí Arunáčaly a Milostí Arunáčaly je bezpochyby požehnán.

Dévikalóttara - ve formátech: PDF A4, PDF mobil a ePub, MOBI (pro e-čtečky)

 

Jiskry života a učeníFrank Humphreys - JISKRY ŽIVOTA A UČENÍ ŠRÍ RAMANY MAHÁRIŠIHO
překlad LH

Frank Humphreys byl zřejmě prvním "zápaďanem", který navštívil Šrí Bhagavána (v listopadu 1911). Postřehy ze své návštěvy zveřejnil v esotericko-okultním měsíčníku International Psychic Gazette. Text vycházel na pokračování na přelomu let 1913/14 a jednalo se o první, na Západě zveřejněnou zprávu o Máhárišim. Ohlas byl minimální, což bylo dáno nízkým počtem výtisků a následným vypuknutím války. F. Humphreys pak připravil i knižní vydání svých vzpomínek, které vyšlo v roce 1925. Kniha byl přeložena i do němčiny, ale ohlasy byly opět nevýrazné a západní svět tak na Mahárišiho "čekal" až do roku 1934, kdy vyšly Bruntonovy Tajnosti indické.
Frankova kniha, malá rozsahem a osobitá svoji formou, je však přesto pro upřimné stoupence cenná. Bhagavánovo učení podává sice stručně, přesto však výstižně a Frankovo prosté vyprávění je navíc ztělesněním známého výroku: "Když je žák zralý, guru se vždy dostaví."

Jiskry života a učení ... - ve formátech: PDF A4, PDF mobil a ePub, MOBI (pro e-čtečky)

 

Šrí Ramana MahárišiHOVORY S MAHÁRIŠIM (malé)
překlad LH

Hovory s Mahárišim, zachycují část rozmluv, které se Šrí Ramanou Mahárišim vedl od roku 1912 stoupenec, označující se jako D. Kniha, i přes svůj nevelký rozsah, obsahuje prakticky kompletní učení Bhagavána. Jasně vysvětluje praxi sebezkoumání, obsahuje pokyny pro cestu sebeodevzdání či lásky k Bohu, objasňuje jak džňánin vnímá "svět", nechybí tu ani zajímavé informace o smyslu lidského života ve společnosti a mnoho dalšího. Hledající zde najde vše, co potřebuje znát pro cestu inspirovanou Bhagavánem a jeho Tichem.

Hovory s Mahárišim - ve formátech: PDF A4, PDF mobil a ePub, MOBI (pro e-čtečky)

 

Vzpomínky sádhuaAlan W. Chadwick - VZPOMÍNKY SÁDHUA NA RAMANU MAHÁRIŠIHO
překlad LH

Kniha Vzpomínky sádhua na Ramanu Mahárišiho, sepsaná Alanem Chadwickem (známým pod přezdívkou „sádhu Arunáčala“), prvním zápaďanem, který začal žít v Ramanášramu, patří v memoárové oblasti čtenářsky k těm nejoblíbenějším. Těžko však říci, čím to je. Snad nenápadností autora a jeho oddaností k Bhagavánovi, snad pestrostí a živostí vzpomínek, snad nenápadným, až neúmyslným předáním učení Bhagavána. V každém případě je člověk mimoděk vtažen do atmosféry ášramu a při čtení knihy je možné se těšit ze skutečné přítomnosti Bhagavána, z jeho Ticha, jak je to ostatně v závěru knihy vysvětleno.

Vzpomínky sádhua - ve formátech: PDF A4, PDF mobil a ePub, MOBI (pro e-čtečky)

 

Nauka o karmanuSvámí Abhedánanda - NAUKA O KARMANU
překlad Rudolf Skarnitzl

Nauka o karmanu předkládá tradiční, hinduistický, pohled na učení o karmanu, tedy o zákonu příčin a následků (zákonu akce a reakce) lidského života. Objasňuje principy vyrovnání a odplaty a ve svém závěru učí, jak se nesobeckým konáním z působení tohoto zákona vymanit. Autor knihy - Svámí Abhedánanda - byl přímým žákem Rámakrišny a po jeho smrti se pilně věnoval šíření jeho odkazu a šíření moudrosti Védántického učení.

Nauka o karmanu - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

Sádhu ÓmSádhu Óm - NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOST SEBEZKOUMÁNÍ
první část - překlad Veronika Lounová a Erik Čipera
druhá část - překlad LH

Poznámky a vzpomínky Michaela Jamese na rozhovory se Sádhu Ómem o učení Bhagavána Ramany Mahárišiho z let 1977 - 1980. Text vychází od roku 2012 na pokračování v časopise The Mountain Path. Podle Michaela Jamese je konec seriálu v nedohlednu, a proto je zveřejňování překladu rozděleno do více částí. Na překladu třetí části se zvolna pracuje...

Nejvyšší důležitost sebezkoumání I - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky) Nejvyšší důležitost sebezkoumání II - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

Šrí Ramana GítaŠRÍ RAMANA GÍTA
překlad LH

Šrí Ramana Gíta zachycuje rozhovory stoupenců s Ramanou Mahárišim, které se odehrály v rozmezí let 1913 - 1917. Hovory zaznamenal Ganapati Muni, který odpovědi Bhagavána přetlumočil do sanskrtských veršů a snad ještě v roce 1917, nebo krátce poté, knihu zveřejnil. Zdejší překlad Šrí Ramany Gíty však pochází z pozdější úpravy knihy, kterou kolem roku 1930 prováděl Narasimha Svámí. Jeho záměrem bylo převést knihu z původních, pravidelných sanskrtských veršů do podoby rozhovorů tak, jak se asi odehrály. Dialogová forma kniha může být čtenářsky přístupnější, byť je to ryze osobní názor. Zajímavější je však to, že Narasimha Svámi spolupracoval na úpravě knihy s Bhagavánem, takže některé kapitoly jsou zde výrazně rozsáhlejší, než v původním vydání. V každém případě kniha představuje nesmírně hluboké a inspirativní učení Ramany. Je třeba poznamenat, že Narasimha Svámí zamýšlenou úpravu knihy nedokončil, a tak je tato kniha o pět kapitol kratší. Více informací se pak čtenář dozví ve vlastní předmluvě v knize. Překlad zbývajících kapitol se zde zřejmě časem objeví.

Šrí Ramana Gíta
(v úpravě Narasimha Svámího)
- ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

Drobky z jeho stoluRámanánanda Swarnagiri - DROBKY Z JEHO STOLU
překlad LH

Rámanánanda Swarnagiri byl v kontaktu s Ramanou Mahárišim od roku 1933 a svoje první zkušenosti, postřehy, zážitky a rozhovory (nejenom svoje, ale i dalších stoupenců) zachytil v této, rozsahem nevelké, ale obsahem zajímavé knize. Některé ze zde zaznamenaných rozhovorů jsou již tradičně citovány v mnoha knihách o učení Mahárišiho, protože představují esenci Mahárišiho pokynů ke konkrétnímu tématu.

Drobky z jeho stolu - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

Šrí Ramana MahárišiRamana Maháriši - PĚT HYMNŮ NA ARUNÁČALU
překlad LH

Ramana Maháriši a jeho učení je obvykle spojováno s džňánou - cestou poznání. On sám však mnohokrát prohlásil, že džňána (poznání) a bhakti (oddanost k Bohu) jsou ve výsledku jedno a to samé. Přesto je zaznamenáno, že mnozí stoupenci byli překvapeni, když se poprvé setkali s bhaktickým dílem Bhagavána: Pět hymnů na Arunáčalu. Většina veršů je psána z pozice dvojnosti, oddělenosti, ale sám Bhagaván na jeden dotaz odpověděl: "Jak to víte, že jsem neměl gurua? Třeba jím byla Arunáčala." V každém případě jsou tyto verše pro stoupence praktickou ukázkou bhakti, oslavou Arunáčaly, návodem k modlitbě, praktickými pokyny k duchovní praxi, ale i nádherným popisem absolutní skutečnosti.

Pět hymnů na Arunáčalu - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

Purushottama RamanaPURUSHOTTAMA RAMANA
překlad Rudolf Skarnitzl

Kniha Purushottama Ramana, což lze volně přeložit jako "Jedinečný Ramana", obsahuje poučné, humorné či dojímavé vzpomínky pamětníků na Bhagavána, které ale vždy dokazují, že Bhagaván učil výhradně to, co plně projevoval i svým životem. Každá kapitola knihy je v knižním vydání obohacena o Bhagavánovu fotografii. Tyto fotografie jsou i v přiloženém pdf souboru a umožňují pohled do očí "velkému Guru Ramanovi – božímu zjevení, v němž beztvará Skutečnost vzala na sebe lidskou formu Moudrosti a Milosti". (Soubory pro e-čtečky fotografie neobsahují).

Purushottama Ramana - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

Upadéša Sáram s komentářiUPADÉŠA SÁRAM, s komentáři B. V. Narasimhasvámího
překlad Rudolf Skarnitzl

Upadéša Sáram, do češtiny překládáno jako Tresť učení nebo Esence učení, je původní báseň Bhagavána o 30 verších, kterou Bhagaván složil v roce 1927 na žádost Šrí Muruganara. Překlad tohoto díla byl zde na stránkách již zveřejněn. Nyní je ale k dispozici ve verzi doplněné o komentáře B. V. Narasimhasvámího, oddaného stoupence, který pobýval s Bhagavánem už během jeho života v jeskyni Virúpákša. O Bhagavánovi bylo známo, že s velkým zájmem četl a redigoval knihy, které vydával Ramanášram a pamětnící dokládají, že stejné to bylo i s touto knihou, která vyšla ve třech vydáních ještě za života Bhagavána, přičemž Bhagaván každé vydání nějakým způsobem upravoval. Čtěnář si tak může být jist, že doplňující komentáře k veršům vyjasňují Bhagavánovo učení způsobem, se kterým Bhagaván plně souhlasil, případně je v nějaké míře i jejich autorem.

Upadéša Sáram s komentáři - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

Cesta Šrí RamanySádhu Óm - CESTA ŠRÍ RAMANY (první část)
překlad Rudolf Skarnitzl

Dvojdílná kniha Sádhu Óma obsahuje ve své první části krátký životopis Ramany Mahárišiho a pak se již zabývá teorií a zejména praxí sebezkoumání. Sádhu Óm v knize vychází ze svých zkušeností, které získal pobytem v blízkosti Bhagavána a text doprovodil i množstvím citací z jeho děl. Kniha je především praktickou a podrobnou nápovědou pro všechny, kteří sebezkoumání provádějí. Druhý díl knihy (zveřejnění se připravuje) se pak zabývá cestou podrobení se a některými pomocnými prostředky v sádhaně, o kterých se Bhagaván během svého života zmiňoval.

Cesta Šrí Ramany - I - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

Guru RamanaS. S. Cohen - GURU RAMANA
překlad LH

Sulejman Samuel Cohen (původem z Íráku) navštívil Ramanášram v roce 1936, se záměrem pobýt zde 14 dní. Nakonec zde v přítomnosti Bhagavána strávil 14 let. Společně s Alanem Chadwickem byli prvními neindickými obyvateli Ramanášramu. Jeho kniha Guru Ramana zahrnuje vzpomínky na pobyt v ášramu, záznamy rozhovorů s Ramanou Mahárišim, které vedl jak Cohen, tak i další návštěvníci, a hluboce působivý popis posledních měsíců života Ramany Mahárišiho v těle. Kniha vyšla poprvé v roce 1952 a ze vzpomínkové literatury na Ramanu patří k tomu nejlepšímu, co bylo sepsáno.

Guru Ramana - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

Skvosty BhagavánaDévarádža Mudaliar - SKVOSTY BHAGAVÁNA
překlad Rudolf Skarnitzl

Dévarádža Mudaliar sestavil tuto knihu ze zaznamenaných výroků Bhagavána Ramany Mahárišiho a zejména z jeho rozhovorů se stoupenci a návštěvníky. Snažil se vybírat to nejpodstatnější z učení a výsledný text uspořádal do tématicky členěných kapitol. Výsledná kniha podle autora: "...může být čtenářům obecně prospěšná a zvláště stoupencům Bhagavána a možná, že by ji přijal i Bhagaván, jako snahu Jeho dítěte udělat něco dobrého a užitečného."

Skvosty Bhagavána - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

Šrí Ramana MahárišiRamana Maháriši - KDO JSEM JÁ? (dialogová verze)
překlad LH

První a zásadní dílo Bhagavána - Kdo jsem já? - existuje ve dvou základních verzích - esejistické a dialogové. Překlad esejistické - časově pozdější - verze, která je spíše vlastním dílem Bhagavána, již byl na těchto stránkách zveřejněn a nyní ho doplňuje i verze dialogová. Ta věrně zachycuje 28 otázek, které položil Šrí Šivaprakasam Pillai Bhagavánovi v letech 1901-02 a samozřejmě i 28 odpovědí, které od Bhagavána obdržel. Třebaže je smysl díla v obou případech stejný, může být dialogová verze pro někoho příjemnější ke čtení či studiu. Je to také první dochovaný záznam učení, které poskytl Bhagaván svým stoupencům.

Kdo jsem já? - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

Buďte čím skutečně jsteDavid Godman - BUĎTE ČÍM SKUTEČNĚ JSTE
překlad Jana Vilimovská

David Godman dlouhou dobu pobýval v Šrí Ramanášramu, kde působil jako knihovník a vydavatel ášramového časopisu The Mountain Path. Kniha Buďte čím skutečně jste je sestavená výhradně z rozhovorů, které vedl Ramana Maháriši s návštěvníky a členy ášramu. David Godman vybral jednoltivé rozhovory z nejrůznějších knižních zdrojů a poskládal je do tématických celků - kapitol. Výsledkem je mimořádně čtivá a přítomností Bhagavána naplněná kniha.

Buďte čím skutečně jste - ve formátu PDF.

Kniha Buďte čím skutečně jste je již dlouhou dobu ke stažení na zajímavém a téměř denně aktualizovaném webu www.advaita.cz, který je zaměřen převážně na život a učení Šrí Nisargadatty Maharadže a linii jeho guruů. Zájemci o advaitu zde najdou mj. i volně dostupné klasické texty advaity, jako je např. Áštavakragíta, Avadhútagíta, Vivékačudámáni a další.

 

Guru Ramana Váčana MáláGURU RAMANA VÁČANA MÁLÁ
překlad Rudolf Skarnitzl

Kniha obsahuje výroky Ramany Mahárišiho, zaznamenané v tamilštině Šrí Muruganaram a přeložené do angličtiny Šrí K. L. Sarmou, který text na některých místech doplnil komentáři. Je známo, že Ramana velice pečlivě prohlížel a opravoval záznamy, pořízené Muruganarem, takže čtenář v knize bezpochyby nalezne přímá a živá slova Ramany.

 

Guru Ramana Váčana Málá - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

Ramana - ArunáčalaArthur Osborne - RAMANA - ARUNÁČALA
překlad Rudolf Skarnitzl

Arthur Osborne přišel do Ramanášramu v roce 1945 a zůstal zde až do své smrti v roce 1970. Pod vedením Ramany zde začal praktikovat sebezkoumání, později založil a vydával časopis The Mountain Path, do kterého, zejména z počátku, psal většinu příspěvků. Knihu Ramana - Arunáčala tvoří soubor několika esejí, které byly napsány po smrti Ramany. Tématem jsou vzpomínky na Ramanovo vedení, na denní život v Ramanášramu, ale v knize je zmíněn i životopis Ramany a podstata Ramanova učení. Kniha je vhodným úvodem k seznámení se s životem a učením Ramany Mahárišiho.

Ramana - Arunáčala - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

Šrí Ramana MahárišiRamana Maháriši - PĚT VERŠŮ O PRAVÉM JÁ (SELF)
překlad LH

Pět veršů o pravém Já je poslední poezie složená Bhagavánem. Byla napsaná na podnět oddané stoupenkyně Suri Nagammy, autorky díla Dopisy z Ramanášramu.
Tamilský název: Ekatma Pančakam.

 

Pět veršů o pravém Já - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

Šrí Ramana MahárišiRamana Maháriši - DODATEK KE 40 VERŠŮM O SKUTEČNOSTI
překlad LH

Když Bhagaván v roce 1928 postupně skládal verše pro sbírku "40 veršů o Skutečnosti", Murugunar některé z těchto veršů vyřazoval, protože se nehodily do celkové kompozice díla. Z těchto vyřazených veršů Bhagavána a přidáním dalších veršů z klasických děl advaity pak vznikla sbírka nazvaná "Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti".

 

Dodatek ke 40 veršům - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

Šrí Ramana MahárišiRamana Maháriši - SEBEPOZNÁNÍ
překlad LH

Drobné básnické dílo Bhagavána z roku 1927, které však Sádhu Óm řadí mezi pět základních textů, v nichž je shrnuto Bhagavánovo učení (dále jsou to: Kdo jsem já?, Tresť učení, 40 veršů o Skutečnosti a Pět veršů o svrchovaném Já).
Jeden z oddaných stoupenců kdysi napsal na kousek papíru, že sebepoznání je tou nejsnadnější záležitostí, protože každý je svrchované Já (Self), a předal jej Bhagavánovi s dotazem, zda by nenapsal báseň na toto téma. Bhagaván odpověděl básní Sebepoznání.
Další názvy díla: Self-Knowledge (anglicky) a Átma Vidja (tamilsky).

Sebepoznání - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

Rudolf SkarnitzlRudolf Skarnitzl - BHAKTI JÓGA

Pojednání o bhakti józe (józe oddanosti či lásky k Bohu) z roku 1981.

Bhakti jóga - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

 

 

Rudolf SkarnitzlRudolf Skarnitzl - RÁDŽA JÓGA

Shrnutí jednoho ze čtyř základních druhů jógy podle Pataňdžaliho.

Rádža jóga - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

 

 

Šrí Ramana MahárišiRamana Maháriši - ZKOUMÁNÍ SEBE SAMA
překlad LH

První dílo Bhagavána, které zaznamenal Gambriham Sešaj v roce 1901. Jedná se o záznamy rozhovorů vedené s tehdy dvaadvacetiletým Ramanou v jeskyni Virúpákša na úpatí Arunáčaly. Ramana v té době hovořil jen zřídka, a tak své odpovědi na dotazy stoupenců psal na kousky papíru. Ty pak posloužily jako podklad pro pozdější knižní vydání.
Další názvy díla: Self-enquiry (anglicky) a Vičára Sangraham (tamilsky).

Zkoumání sebe sama - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

mudr VasištaESENCE JÓGY VASIŠTY
překlad Rudolf Skarnitzl

Jóga Vasišta je starobylé advaitické pojednání o stezce a praxi vedoucí k poznání Sebe Sama - Skutečnosti.

Jóga Vasišta - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

 

Šrí Ramana MahárišiRamana Maháriši - DUCHOVNÍ POKYNY
překlad LH

Duchovní pokyny zaznamenal Šrí Nátanananda, jeden z prvních oddaných Ramany Mahárišiho, a jedná se o zápis jednodenního rozhovoru mezi Bhagavánem a jeho stoupenci. Zápis byl později upraven, rozšířen a ukázán Bhagavánovi, která jej velmi ocenil. Následně byl spisek publikován pod jménem Upadéša Mandžari v tamilštině a Spiritual Instruction v angličtině.

Duchovní pokyny - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

Adi ŠankaračárjaAdi Šankaračárja – BHADŽA GÓVINDAM
překlad Rudolf Skarnitzl

Bhadža Góvindam představuje rozsahem menší, obsahem však nesmírně závažné dílo Šankarovo (788 - 820 n.l.). Ukazuje studentům nejen cestu a cíl, ale odhaluje jim také poblázněnost způsobu žití a pokroucenost života, horor nynějších hodnot a tvrdé následky, které student může očekávat, bude-li pokračovat na cestě tužeb ega. Je to diagnóza lidského neštěstí. Dílo je určeno hledajícím, aby je přimělo narovnat cestu k cíli.

Bhadža Góvindam - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

Šrí Ramana Maháriši - první dochovaná fotografieRamana Maháriši - KDO JSEM JÁ?
překlad LH

Text je považován za základní dílo Ramany a dnes existuje v několika variantách. Pro překlad byla vybrána esejistická forma, která je dostupná zde na stránkách Michaela Jamese. Vznik díla "Kdo jsem já?" je podrobně popsán Michaelem Jamesem v úvodu díla a je součástí tohoto překladu.
Další používané názvy díla: Nan Yar?, Who am I?

Kdo jsem já? - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

Text byl i namluven a je možné si jej stáhnout k poslechu: Kdo jsem já? (text je rozdělena na úvod a 20 kapitol; ke stažení jako ZIP soubor o velikosti 30 MB)

 

Šrí Ramana MahárišiRamana Maháriši - TRESŤ UČENÍ (30 veršů)
překlad Rudolf Skarnitzl

V Indii existuje legenda o skupině mudrců, kteří prováděli tapas za účelem dosažení osvobození. Jimi prováděné rituály však nevedly k cíli, proto se jim projevil sám Šiva a předal jim učení, díky kterému mudrci dosáhli realizace. Šrí Murunganar - básník a význačný žák Ramany Maharišiho se někdy v letech 1926 - 1927 rozhodl přepsat tuto legendu do veršů. Přitom poprosil Ramanu, aby duchovní pokyny, které Šiva poskytl mudrcům, napsal Ramana sám. Ten mu vyhověl, a tak vzniklo zde uvedených 30 veršů.
Další používané názvy díla: Upadéša Sáram, Upadéša Undijar - tamilsky, Anubhuti Sáram, The Essence of Instruction.

Tresť učení - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

Šrí Ramana MahárišiRamana Maháriši - 40 VERŠŮ O SKUTEČNOSTI
překlad Vojtěch Barták

Dílo 40 veršů o Skutečnosti začalo vznikat nahodile v roce 1928, kdy Ramana Mahariši složil 20 slok, do nichž vložil část svého učení. Šrí Muruganar (významný Ramanův žák) později Ramanovi navrhl, aby sepsal dalších dvacet slok, aby se tak celkový počet slok navýšil na čtyřicet. Ale i po sepsání těchto zbývajích 20 slok se podoba díla stále měnila. Některé verše nebyly původní, ale jednalo se o překlady různých duchovních výroků ze sanskrtu. Tyto verše Ramanovi uctívatelé vyřadili a na Ramanu dále naléhali, aby chybějící verše dopsal a vyjádřil v nich svoji vlastní spirituální zkušenost. Ramana jim v tomto postupně vyhověl. Formální podobu díla nakonec vytvořili Ramanovi žáci, zejména Šrí Muruganar a Ganapati Muni.
Další používané názvy díla: Ulladu Narpadu Kalivenba, Sad Vidja, Truth Revealed.

40 veršů o Skutečnosti - ve formátu PDF a ve formátech ePub nebo MOBI (pro e-čtečky)

 

Štěstí a umění BýtMichael James – ŠTĚSTÍ A UMĚNÍ BÝT
překlad Rudolf Skarnitzl

Kniha přináší nejen rozbor filozofie advaita védánty, ale hlavně detailní návod praxe sebezkoumání, vedoucí k nalezení pravého štěstí a stavu, který Michael James nazývá umění Být. Inspirací k napsání knihy byl autorův dlouholetý pobyt v Tiruvannamalai ve společnosti Sádhu Óma, realizovaného žáka Ramany Mahárišiho.
Originál knihy je dostupný na webových stránkách Michaela Jamese: http://www.happinessofbeing.com

Štěstí a umění Být - ve formátu PDF.

Kniha byla také namluvena a je možné si ji stáhnout k poslechu:
Kapitola 1 (MP3 soubor o velikosti 109 MB)
Kapitola 2 (MP3 soubor o velikosti 48 MB)
Kapitola 3 (MP3 soubor o velikosti 129 MB), ...zde bohužel chybí namluvené stránky 72 - 92
Kapitola 4 (MP3 soubor o velikosti 75 MB)
Kapitola 5 (MP3 soubor o velikosti 98 MB)
Kapitola 6 (MP3 soubor o velikosti 46 MB)
Kapitola 7 (MP3 soubor o velikosti 32 MB)
Kapitola 8 (MP3 soubor o velikosti 24 MB)
Kapitola 9 (MP3 soubor o velikosti 76 MB)
Kapitola 10 (MP3 soubor o velikosti 162 MB)

 

 

KNIŽNÍ TVORBA RUDOLFA SKARNITZLA - PŘEHLED


Jóga od staré Indie k dneškuJÓGA OD STARÉ INDIE K DNEŠKU (ŽLUTÁ JÓGA) - spoluautor

Nakladatelství AVICENUM, Praha 1971
 

 

 

 

Úvod do filozofie a praxe jógyÚVOD DO FILOZOFIE A PRAXE JÓGY

Nakladatelství ONYX, Praha 2011 – 2. vydání

 

 

 

 

Poznáváme své JáPOZNÁVÁME SVÉ JÁ

Nakladatelství ONYX, Praha 1998 – 2. vydání

 

 

 

 

Perličky moudrosti vyprávějíPERLIČKY MOUDROSTI VYPRÁVĚJÍ

Nakladatelství ONYX , Praha 2010 – 2. vydání

 

 

 

 

 

KNIŽNÍ PŘEKLADY RUDOLFA SKARNITZLA - PŘEHLED, K POSLECHU A KE STAŽENÍ


Výroky Šrí RámakrišnyVÝROKY ŠRÍ RÁMAKRIŠNY

Nakladatelství ONYX, Praha 2000 – 1. vydání
přeloženo z anglického originálu „Sayings of Sri Ramakrishna“
– vydaného společností Sri Ramakrishna Math, Madras 1975 (Indie)

 

 

 

Praxe přítomnosti BožíPRAXE PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ

Nakladatelství ONYX, Praha 2003 – 2. vydání
přeloženo z anglického originálu „The Practice of the Presence of God“
– vydaného společností Samatabooks, Madras – 1987 (Indie)

Text je dostupný i ve formátu PDF a neuškodí si přečíst krátké vysvětlení k původu tohoto souboru.

 

Hovory o realizaciANNAMALAI SVÁMÍ - HOVORY O SEBEREALIZACI (David Godman)

Nakladatelství ONYX, Praha 2005 – 1. vydání
přeloženo z anglického originálu „Final Talks“
vydaného spol. Sri Annamalai Swami Ashram Trust, Tiruvannamalai – 2002 (Indie)

Kniha byla namluvena a je možní si ji stáhnout k poslechu:
Annamalai svámí - Hovory o seberealizaci (kniha je rozdělena do 10 kapitol; ke stažení jako ZIP soubor o velikosti 257 MB). Drobné úryvky z knihy jsou také zveřejňovány na stránkách České akademie jógy, konkrétně zde.

 

Žít podle BhagavánaANNAMALAI SVÁMÍ – ŽÍT PODLE BHAGAVÁNA (uspořádal David Godman)

Nakladatelství ONYX, Praha 2007 – 1. vydání
přeloženo z anglického originálu „Living by the Words of Bhagavan“
vydaného společností Sri Annamalai Swami Ashram Trust, Tiruvannamalai – 1994 (Indie)

Kniha byla namluvena a je možní si ji stáhnout k poslechu:
Annamalai svámí - Žít podle Bhagavána (kniha je rozdělena do 40 částí; ke stažení jako ZIP soubor o velikosti 1 GB)

 

Světlo na učení Šrí Ramany MaháršihoSÁDHU ÓM – SVĚTLO NA UČENÍ ŠRÍ RAMANA MAHÁRŠIHO

Nakladatelství ONYX, Praha 2006 – 1. vydání
přel. z angl. orig. „A Light on the Teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi“
vydaného společností AHAM Publications, Asheboro NC – 2002 (USA)

Kniha byla namluvena a je možné si ji stáhnout k poslechu.
Audio 1: Sádhu Óm - Světlo na učení Bhagavána (jeden MP3 soubor o velikosti 261 MB)
Audio 2: Sádhu Óm - Světlo na učení Bhagavána (kniha je rozdělena do 56 souborů po
jednotlivých kapitolách; ke stažení jako ZIP soubor o velikosti 266 MB)

 

 

 

 

BhagavadgítaBHAGAVADGITA, (KOMENTÁŘ – SARVEPALLI RADHAKRISNAN)

Nakladatelství ONYX, Praha 2007 – 1. vydání
přeloženo z anglického originálu „Bhagavadgita“
vydaného společností Seth Shewbhagwan Jalan Charity Trust, Kalkata - 1947 (Indie)

Kniha byla namluvena a je možné si ji stáhnout k poslechu.
Audio 1: Bhagavadgíta s komentáři (18 kapitol ve formátu MP3; ke stažení jako ZIP
soubor o velikosti 199 MB)
; Audio 2: Bhagavadgíta bez komentářů (18 kapitol ve formátu
MP3; ke stažení jako ZIP soubor o velikosti 44 MB)

 

 

 

 

Mlčení s Ramanou MaháršimMLČENÍ S RAMANOU MAHARŠIM – MOUDROST TICHA

Nakladatelství AVATAR, Praha 2008 – 1. vydání
přeloženo z anglického originálu „Heart is Thy Name, Oh Lord“
vydal Sri Ramanasram, Tiruvannamalai – 2004 (Indie)