"Čisté vědomí, které je Srdcem, zahrnuje vše a nic není venku nebo mimo ně. To je nejzazší pravda."
Úvodní stránka
Knihy
Přednášky
Texty
Videa
Fotografie

Ramana Maháriši
Arunáčala
Annamalai svámí
Sádhu Óm
Robert Adams
Překlady Rudolfa Skarnitzla
zveřejněné v letech 2016 - 2017

Douglas Harding - Odpověď na otázku "Kdo jsem já?"
(Přidáno 10. 12. 2017)

Ramana Maháriši: „Není žádná odpověď na otázku 'Kdo jsem já?'. Dotazování je samo o sobě odpovědí.“
Když klademe otázku, pak – pokud není řečnická – snažíme se obdržet odpověď. V případě otázky, která je ze všech nejdůležitější, otázky „Kdo jsem já?“, očekáváme samozřejmě obzvláště jasnou, uspokojivou odpověď.
Text je dostupný ve formátu PDF: Odpověď na otázku "Kdo jsem já?"

 

P. Šrídharan - Soutok všech cest
(Přidáno 30. 11. 2017)

V tomto temném věku – v kálíjuze – člověk trpí nedostatkem míru. Existuje jakési vnitřní prázdno, které se obtížně plní. Kde najdeme útěchu a osvěžení? Když ve starých textech čteme popisy cest a příklady k následování, můžeme z toho mít prospěch i v dnešních dobách?
Text je dostupný ve formátu PDF: Soutok všech cest

 

Arthur Osborne - Dva druhy guruů
(Přidáno 15. 11. 2017)

Ten, kdo chce přejít od náboženské víry k opravdové zkušenosti, tak o něm se předpokládá, že je třeba, aby se řídil pokyny Gurua, či duchovního učitele. Tento předpoklad však není zcela správný. Guru a učitel není totožný.
Text je dostupný ve formátu PDF: Dva druhy guruů

 

O sebezkoumání
(Přidáno 5. 11. 2017)

Když sádhak provádí sebezkoumání, umiňuje si, že bude věnovat svou pozornost jenom a pouze vnímání „Já Jsem“ a vše jiné bude vylučovat, jak to doporučuje Nisargadatta Mahárádž, a dále pociťuje pocit Já nebo Já jsem, jak to doporučuje Ramana Mahárši. Šrí Ramana říká, že sebezkoumání je více pocitem, než myšlenkou.
Text je dostupný ve formátu PDF: O sebezkoumání

 

Suri Nagama - Seberealizace a odpoutanost
(Přidáno 11. 10. 2017)

Otázka: Včera jsem se dočetla, že seberealizace, tedy osvobození duše, se dosahuje i tehdy, když tu není volnosti od připoutanosti a tužeb. Ptám se, jak tomu může být, když dávná tvrzení říkají, že znakem realizované duše, džňánina, je nepřipoutanost.
Maháriši: Je pravdou, že nepřipoutanost je znakem realizované bytosti. Nicméně každá zjevná připoutanost, kterou si uvědomujeme, se týká pouze těla a nikoli pravého Já (Self).
Text je dostupný ve formátu PDF: Seberealizace a odpoutanost

 

Višvanáthasvámí - Absolutní Vědomí
(Přidáno 27. 9. 2017)

Cokoli vidíme je ne-Já a vidící sám o sobě je neměnný átman – pravé Já. Když se zabýváme sebezkoumáním a držíme se tohoto základního principu védánty, pak fyzické tělo, životní proud, který v těle působí a mysl jsou vyloučeny jako ne-Já. Nejvyšší známý princip v člověku, intelekt, jakožto uvažovací (rozlišovací) schopnost, je nutno také odmítnout jako ne-Já, jelikož je to jen schopnost toho, kdo je v jejím pozadí a který si na ni činí nárok. Kdo to tedy je?
Text je dostupný ve formátu PDF: Absolutní Vědomí

 

Klepejte a bude vám otevřeno
(Přidáno 31. 8. 2017)

Guru zatlačuje žáka do nitra k zažití Království Nebeského, a když toho dosáhne, žák zjistí, že není žádné vnější a vnitřní a že Království Boží uvnitř je vesmírnou zkušeností a je vyjádřené jako neomezené Já Jsem.  ...číst celé

 

Chalam - O Bhagavánovi
(Přidáno 12. 8. 2017)

Má cesta k Bhagavánovi byla dlouhá a svízelná. Jelikož jsem pocházel ze silně ateistické rodiny, musel jsem po mnoho let procházet pochybami a utrpením, než se ve mně vytvořil dostatek víry a mohl jsem přijmout fakt, že mě Bhagaván jasně vedl a ochraňoval po celou dobu.
Text je dostupný ve formátu PDF: O Bhagavánovi

 

David Frawley - Láskyplná oddanost a meditace
(Přidáno 19. 7. 2017)

Mysl je jako knot olejové lampy, poznání je jako plamen a oddanost je olejem. Bez paliva oddanosti se stává meditace suchou, negativní a nedostává se jí radosti. Proto, když toužíme po opravdové meditaci, musíme vyvinout nezbytnou oddanost a rozvinout ji. Ale co opravdu je oddanost?   ...číst celé

 

Cesta bhakti podle Ramany Mahárišiho
(Přidáno 13. 6. 2017)

Když se podrobíte vyšší síle, vše je v pořádku. Tato síla povede vaše záležitosti až do konce. Jenom tak dlouho, dokud si myslíte, že jste konající, je nutné, abyste sklízel ovoce svých činů. Když se však podrobíte a poznáte, že vy sám jste jen nástrojem v rukách vyšší síly, pak tato síla převezme vaše záležitosti spolu s plody činností. Ty se vás pak nadále již nedotýkají a práce pokračuje bez zábran.
Text je dostupný ve formátu PDF: Cesta bhakti podle Ramany Mahárišiho

 

Svámí Madhuránanda - Sádhana v advaitě
(Přidáno 23. 5. 2017)

Advaita (nedvojnost), jako sádhana (duchovní cesta), na nás vyžaduje, abychom měli hluboké přesvědčení, že způsob, jakým běžně zacházíme se světem, vyvolává jen bolest a smutek. Zdroj tohoto utrpení můžeme vystopovat, neboť pochází z našeho pocitu individuální bytosti. Takové pochopení nám odhalí bezvýznamnost všech našich zkušeností, včetně duchovních, pokud jsou i tyto zkušenosti zkoncentrovány kolem osobní individuality.
Text je dostupný ve formátu PDF: Sádhana v advaitě

 

Vymažte ego
(Přidáno 4. 5. 2017)

Když stoupenec dosáhne určitého stupně zralosti a stane se vhodný pro osvícení, pak stejný Bůh, kterého uctíval, přichází jako guru a vede ho. Guru přichází, aby stoupenci sdělil: „Bůh je v tobě samém. Hluboce se ponoř (do nitra) a realizuj (uvědom si tuto skutečnost).“
Text je dostupný ve formátu PDF: Vymažte ego

 

Svámí Pragnánánda - Nauka Ramany Mahárišiho
(Přidáno 7. 4. 2017)

Základní princip Bhagavánova učení vyzdvihuje zkoumání pravého Já (Self). Dále říká, že na každou otázku či problém, se kterými se při své bitvě o existenci na tomto světě setkáme, dostaneme pohotovou odpověď a rozluštění, když poznáme své pravé Já. Jednoduchý způsob, jakým byl Bhagaván schopen rozluštit záhady a propletence lidského života, byl ve výsledcích tak zázračný, že k samočinnému odstranění mnoha pochyb, které jinak v myslích tázajících nebraly konce, stačila jen Jeho přítomnost.
Text je dostupný ve formátu PDF: Nauka Ramany Mahárišiho

 

Svámí Sadašivánanda - Praktické duchovní instrukce
(Přidáno 25. 2. 2017)

Proč se satsang (pobývání ve společnosti mudrce) považuje za základní prostředek ke spirituálnímu pokroku, který má vést k seberealizaci? Protože kdo jiný než guru by nám mohl ukázat cestu a trpělivě nás vést k cíli.
Text je dostupný ve formátu PDF: Praktické duchovní instrukce

 

Úsilí a neúsilí
(Přidáno 15. 1. 2017)

Zamyšlení nad úsilím a neúsilím v životě a v duchovní praxi. Inspirací pro autora textu (který není znám, stejně jako původ článku) byly životy Mahátma Gándhího a Ramany Mahárišiho.
Text je dostupný ve formátu PDF: Úsilí a neúsilí

 

Ramana promlouvá
(Přidáno 21. 11. 2016)

Drobné promluvy či rozhovory Ramany Mahárišiho, přeložené z různých zdrojů.   ...číst celé

 

Úsilí a milost
(Přidáno 9. 11. 2016)

Naše nevědomost nás zaslepuje tak, že nevnímáme věčnou boží přítomnost v nás. Cílem všech jógových cest je objevit jedinou univerzální sílu v nás a ztotožnit se s ní. Mysl musí být bdělá, aby realizovala to, co v nás již je. Sebezkoumání vyžaduje úsilí živené vírou. Boží milost nenechává na holičkách toho, kdo vážně hledá a dosahuje meze svého úsilí, nebo toho, kdo je hotov se podrobit.   ...číst celé

 

O modlitbě
(Přidáno 31. 10. 2016)

Lidé se modlí k Bohu a končí modlitbu slovy „Tvá vůle se staň“. Jestli se má jeho vůle stát, tak proč se vůbec modlit? Je pravdou, že božská vůle převládá vždy a za všech okolností. Jedinci nemohou jednat samovolně. Poznejte sílu božské vůle a buďte tišší. O každého pečuje Bůh.   ...číst celé

 

Přirozenost božství
(Přidáno 13. 10. 2016)

Jaká je přirozenost božství – pokud tomu vůbec můžeme porozumět skrze zahalující závoj intelektu? V Upanišadách apod. je nám obecně sdělováno, že átman, který je centrem individualizovaného či osobního vědomí univerzálního Ducha, je všemohoucí, vševědoucí, věčný, existující sám o sobě a svobodný a že je samotnou láskou i moudrostí a blahem, zkrátka, že má všechny atributy, které se přisuzují božství v jeho neomezené podobě.   ...číst celé

 

Ten, který je bezejmenný
(Přidáno 8. 10. 2016)

Jednoho dne vešla do staré haly Ramanášramu stará žena. Když se pokorně položila před Bhagavánem, podala mu list papíru. Takové listy často obsahovaly různé prosby nebo dotazy a bývalo zvykem stoupenců takto s Bhagavánem komunikovat. Nicméně tento případ se ukázal jiný.   ...číst celé

 

Dr. J. K. Kršnasvámí - Neobyčejná láska a milost Bhagavána
(Přidáno 20. 9. 2016)

Dr. Kršnasvámí nám líčí své zkušenosti, které zažíval jako „oficiální fotograf“ ášramu. Jak Šrí Bhagaván sám potvrdil, božství zaujímá z milosti viditelnou fyzickou formu, aby stoupencům poskytlo útěchu a vedení. Důležitost a význam snímků Šrí Bhagavána je proto naprosto zřejmý.   ...číst celé

 

Příbuznost a svrchované Já
(Přidáno 12. 8. 2016)

Nejsme jen příbuzní se vším, co vidíme. My jsme vším, co vidíme. Pocit svrchovaného Já je univerzální a není majetkem určité bytosti nebo druhu bytostí. Pocit pravého Já, který sami pociťujeme, pociťují všechny bytosti. Všechny nás spojuje uvědomování si Sebe Sama.   ...číst celé

 

Átmananda Giri - Portrét Gurua
(Přidáno 28. 7. 2016)

Když jsme byli v přítomnosti Bhagavána, nikdy jsme netrpěli nudou, bylo zde mnoho veselí a smíchu. Bhagaván mluvil jen tolik, co bylo nutné, ale býval veselý nebo vážný, jak to situace vyžadovala. Někteří lidé píší, že Bhagaván nikdy nemluvil, ale takové poznámky překvapují ty, kdo alespoň chvíli pobývali v ášramu. Když někdo položil otázku, tak na ni Bhagaván odpověděl.   ...číst celé

 

Skutečné a zdánlivě skutečné
(Přidáno 7. 7. 2016)

Zdánlivě skutečné (to, co se jeví) není nikdy Skutečností a skutečnost se nikdy nejeví. Jsou to dvě zcela odlišné dimenze. Ať se jeví cokoliv, vždy je to nutně dvojností a relativní, zatímco realita, Skutečnost, je pouze jedna a je absolutní.   ...číst celé

 

M. G. Shanmugan - vzpomínky na Bhagavána
(Přidáno 27. 6. 2016)

M. G. Shanmugan, jeden z raných stoupenců Bhagavána, byl tak skromný, že nikdy nebyl středem pozornosti. Tak pečlivě se tomu vyhýbal. Jeho tamilská biografie Šrí Ramany končila ve třicátých letech. Je škoda, že v ní nepokračoval, protože Bhagaván se o ní vyjadřoval pochvalně. Naštěstí však po sobě zanechal ve svém deníku poznámky o Bhagavánovi a jeho učení a dále i své osobní zkušenosti a pozorování, týkajících se duchovní sádhany. Následují jeho slova:   ...číst celé

 

Víra v duchovní praxi
(Přidáno 15. 6. 2016)

Někteří stoupenci ztrácejí trpělivost, protože nevidí okamžité výsledky své sádhany. To je však projev sobeckého pohledu. Svámí Ramdas řekl: „V některých případech milost působí, i když není nic viditelného ke spatření. Např. když chcete rozlomit kámen, tak ten se dejme tomu rozpadne po dvaceti úderech. Když jste do něj uhodili první ranou, žádná změna na něm není vidět. Ale molekuly uvnitř kamene se pohnuly. Každý úder něco způsobuje. Nezapomeňte však, že k rozbití kamen je třeba dvaceti úderů.“   ...číst celé

 

Být tichý
(Přidáno 8. 6. 2016)

Pojem „summa iru“ znamená „být tichý“, „zůstávat tichý“ nebo také „pouze buď“. Toto byla vynikající instrukce Ramany. Říkával: „Vaší povinností je být a ne být to či ono. Výrok „jsem, který jsem“ shrnuje celou pravdu a metoda k tomu je obsažena ve slovech „buď tich“.   ...číst celé

 

Co je satsang?
(Přidáno 25. 5. 2016)

Satsang je to, co nás přivádí do souladu se sebou samým. Není to pouhé setkávání se ve skupině, kdy se zpívají bhadžany nebo se diskutuje o náboženských otázkách.   ...číst celé

 

Džagadiša Šástrí vzpomíná na Bhagavána
(Přidáno 15. 5. 2016)

Džagadiša Šástrí byl vynikajícím sanskrtským učencem, jeho spojení se Šrí Bhagavánem pocházelo ještě z dob, kdy žil v jeskyni Virúpákša. Jednou vypravoval následující: Bylo to na začátku 20. století, kdy Džagadiša Šástri navštívil jeskyni Virúpákša, aby tam získal od Šrí Bhagavána duchovní poučení. Každý byl tak zabrán tím, co slyšel, že si nikdo neuvědomil, jak čas běží. Jelikož rozhovor skončil někdy až po půlnoci, Džagadiša se rozhodl, že se dolů do města nevrátí, a že přespí před jeskyní. To vyžadovalo určitou statečnost, neboť tehdy ještě žily na hoře divoká zvířata.   ...číst celé

 

Ethel Merstonová - Bhagavánova neobyčejná láska a milost
(Přidáno 22. 4. 2016)

Paříž 1937 - 38. Byli jsme malá skupina, setkávali jsme se 1x týdně a probírali přitom učení Krišnamurtiho a dalších. Všichni jsme znali Bruntonovy „Tajnosti indické“, takže každý znal jméno Mahárišiho, a také jsme znali jeho učení. Pouze však jedna z nás, Pascaletta Malletová jej opravdu navštívila. Návštěva ášramu v ní zanechala hluboký dojem.   ...číst celé

 

Poznámky k učení Ramany Mahárišiho
(Přidáno 6. 4. 2016)

Abychom zažili zkušenost boží milosti, je třeba víry ve slova Ramany Mahárišiho, víry v jeho všudypřítomnost a víry, že můžeme realizovat plnost jeho učení a jeho přítomnosti.   ...číst celé

 

David Frawley - Pravé Já
(Přidáno 8. 3. 2016)

Pravé Já je Pravé Já. Jeho totožnost spočívá v něm samém: „Jsem, který Jsem. Jsem, kdo Jsem“. Pravé Já nemá žádnou totožnost. Je čirou Totožností, je bytím samo o sobě. V pravém Já jsme všemu svědkem a svědčit znamená Být. To je nejvyšší rovnice, je to rozluštění všech otázek, ve kterých se všechny věci stanou Jedním.   ...číst celé

 

Přítomnost a přítomný okamžik
(Přidáno 20. 2. 2016)

Jógové učení klade důraz na uvědomování si zde a nyní, jinými slovy na bytí v přítomném okamžiku. Tomu bývá často špatně rozuměno. Pro většinu z nás představuje přítomnost „bytí v událostech, které jsou kolem nás“. To znamená zažívání měnícího se okamžiku a jej doprovázející libosti a nelibosti.   ...číst celé

 

Madhavi Ammal - Bhagavánovo poučení
(Přidáno 6. 2. 2016)

Šrímati Madhavi Ammal byla sestrou K. K. Nambiara. Tak jako její bratr byla i ona opravdovým stoupencem Bhagavána, který pro ni byl Mistrem a Pánem. K. K. Nambiar o ní píše ve své knize „The Guiding presence of Sri Ramana“: Má sestra, Madhavi Ammal, byla hluboce zbožná. Často navštěvovala ášram i proti vůli svého manžela, lékaře, který někdy i rozmetal ovoce a květiny připravené pro Bhagavána.   ...číst celé

 

Co je mysl?
(Přidáno 23. 1. 2016)

Pro aspiranta, který je na cestě k seberealizaci, není otázky, která by ho tak uváděla do rozpaků a zároveň by nebyla tak důležitá, jako kontrola mysli. Navrhuje se mnoho metod a prostředků a provádějí se s různými úspěchy. Tento věky se táhnoucí problém Maháriši vyřešil vlastním způsobem a do tohoto zdánlivě beznadějného způsobu přinesl nové světlo. Maháriši říká, že ve skutečnosti není žádná mysl, kterou bychom měli kontrolovat, pokud je realizován átman.   ...číst celé

 

B. K. Datar - Bhagavánovo podmaňující ticho
(Přidáno 8. 1. 2016)

Každým rokem jsem až sedmnáctkrát navštěvoval Bhagavána a zpravidla jsem tiše pozoroval jednotlivé stoupence, kteří se s touhou po jeho požehnání shromažďovali v ášramu okolo Bhagavána. Nejvíce mne zajímal postoj různých žáků k Bhagavánovi a jeho odpovědi, které pronášel nenapodobitelným způsobem.   ...číst celé