"Milost je počátek i konec. Introverze je dílem milosti, vytrvalost je milostí a realizace je milostí."
Úvodní stránka
Knihy
Přednášky
Texty
Videa
Fotografie

Ramana Maháriši
Arunáčala
Annamalai svámí
Sádhu Óm
Robert Adams
Klepejte a bude vám otevřeno
Michael Dillon

 

 

 

 

Článek vyšel v časopise Self-enquiry, 1/2002.

Guru zatlačuje žáka do nitra k zažití Království Nebeského, a když toho dosáhne, žák zjistí, že není žádné vnější a vnitřní a že Království Boží uvnitř je vesmírnou zkušeností a je vyjádřené jako neomezené Já Jsem. Ve starém zákoně, když se Mojžíš ptá Boha na jeho jméno, Bůh mu sám odpoví: „Jsem, Který Jsem“. Ježíš v novém zákoně zmiňuje tuto univerzální přirozenost několikrát, např. když je dotazován na rodokmen mesiáše, odpovídá: „Dříve než Abrahám byl, Já Jsem.“ Nikoli „já jsem byl“, ani „já budu“, ale Já Jsem. Základní přirozeností Krista je neomezené Já Jsem, které zde a nyní prostupuje všechny věci. V zenu je to známo jako „váš původní obličej, před narozením vašich rodičů“.

Když jsem byl ještě velmi mlád a když jsem se cítil opuštěný a zřeknutý, ptal jsem se Ježíše na pravdu a tehdy mi přišel na mysl jeho slib: „pokud klepáte, bude vám otevřeno“ a „kdo hledá, ten najde“.

Ramana Maháriši často zdůrazňoval, že védántu můžeme shrnout do biblického prohlášení „Jsem, Který Jsem“, „Buď tich a věz, že Já Jsem Bůh“ a „Království Boží je ve vás“. Šrí Ramana popsal duchovní hledání jako cestu od lhostejnosti ke zmatku, od zmatku k jasnosti, od (intelektuální) jasnosti ke zkušenosti a od zkušenosti k přebývání v pravém Já - Self. Součástí tohoto procesu je, že Bůh již přitahuje žáka z vnitřku a zvnějšku se projevuje jako fyzická osoba gurua, který opět zatlačuje žáka dále dovnitř, dokud není zažita pravá božská přirozenost. Nemám nejmenší pochyby, že mě Bůh, který se projevoval jako Kristus, nasměroval ke Šrí Ramanovi, který byl schopen poukázat na Kristovu pravou přirozenost a pravé učení.

Mohli bychom to považovat za zázrak, že vynikající představitel tradice advaita védánty se stal nejvýmluvnějším vykladačem a obhájcem pravosti poselství křesťanství. U jeho nohou seděli i pochybující a těm Ramana připomněl mimořádné okolnosti, které jeho samotného přivedli do ášramu. „Kdo může pochybovat o prvotní síle, která za tím vším stála?“ říkal. Platí tedy, že když máte pochyby a potíže, jak smířit vaše křesťanství s vaším zájmem o východní filozofii, pak si připomeňte slova Ramany: „Kdo může pochybovat o prvotní síle, která za tím vším stála?“