"Existuje stav nad naším úsilím a neúsilí. Dokud není dosažen, je naše úsilí nezbytné."
Úvodní stránka
Knihy
Přednášky
Texty
Videa
Fotografie

Ramana Maháriši
Arunáčala
Annamalai svámí
Sádhu Óm
Robert Adams
O modlitbě

 

 

 

 

Původ článku není znám.

Lidé se modlí k Bohu a končí modlitbu slovy „Tvá vůle se staň“. Jestli se má jeho vůle stát, tak proč se vůbec modlit? Je pravdou, že božská vůle převládá vždy a za všech okolností. Jedinci nemohou jednat samovolně. Poznejte sílu božské vůle a buďte tišší. O každého pečuje Bůh. Všechny stvořil. Jste jedním z několika miliard lidí. Když pečuje o tolik, proč by měl zrovna vás vynechat? I zdravý rozum říká, abychom přebývali v jeho vůli.

Proč se vlastně modlíte? Protože jste bezmocní a chcete, aby vám pomohla vyšší síla. Domníváte se, že Stvořitel a Ochraňovatel neví o vaší slabosti. Máte mu snad svou vlastní slabost předvádět, aby si jí všiml.

Říká se, že Bůh pomáhá těm, kteří si sami pomáhají. A je tomu tak. Pomozte si sami – to je samo o sobě boží vůlí. Každá činnost je podporována Bohem. Pokud se týká modlitby pro blaho jiných – na první pohled to vypadá tak nesobecky! Analyzujte však pocity a odhalíte tu také sobectví. Toužíte, aby byli jiní šťastní proto, že chcete být sami šťastní. Případně chcete mít nějakou zásluhu či dobrou pověst, že jste zakročili ve prospěch někoho jiného. Bůh nepotřebuje žádného prostředníka. Starejte se sami o sebe a vše bude dobré.

Realizovaný člověk nespatřuje jiné lidi jako oddělené od sebe sama. Jak se vůbec může modlit? Ke komu a o co? Jeho přítomnost je dovršením štěstí pro všechny. Pokud si budete myslit, že jiní jsou od vás odlišní, dotud se za ně budete modlit. Ale pocit oddělenosti je nevědomostí. A tato nevědomost je příčinou pocitu bezmocnosti. Víte, že jste slabí a bezmocní. Jak vám tedy jiní mohou pomoci? A jak můžete pomoci jiným? Vyslovíte-li modlitbu k Bohu, pak platí, že Bůh ví, co má dělat a nepotřebuje vaši přímluvu za jiné.

Pomozte si sami, abyste se stali silnými. To se stane naprostým podrobením. To znamená, že se nabídnete Bohu. Ale nemůžete si ponechat svou individualitu, když jste se podrobili. Teprve pak se řídíte boží vůlí.