"Zřít pravé Já znamená vědomě jím být - zde není žádné dvojnosti."
Úvodní stránka
Knihy
Přednášky
Texty
Videa
Fotografie

Ramana Maháriši
Arunáčala
Annamalai svámí
Sádhu Óm
Robert Adams
Co je mysl?

 

 

 

 

Původ textu není znám.

Pro aspiranta, který je na cestě k seberealizaci, není otázky, která by ho tak uváděla do rozpaků a zároveň by nebyla tak důležitá, jako kontrola mysli. Navrhuje se mnoho metod a prostředků a provádějí se s různými úspěchy. Tento věky se táhnoucí problém Maháriši vyřešil vlastním způsobem a do tohoto zdánlivě beznadějného způsobu přinesl nové světlo. Maháriši říká, že ve skutečnosti není žádná mysl, kterou bychom měli kontrolovat, pokud je realizován átman. Átman záři, když zmizí mysl. V realizovaném může být mysl aktivní či neaktivní, ale átman sám existuje. Mysl, tělo a svět nejsou od átmana odděleny. Nemohou od něj odděleně existovat. Mohou být tedy odlišní od átmanu? Když jsme si vědomi átmanu a plně jsme se v něm upevnili, pak není důvodu, abychom se znepokojovali nad takovými stíny, které ani v nejmenším nemohou ovlivnit jas neměnného átmanu.

Abychom měli v bodě jedinečného Mahárišiho učení jasno, je třeba se touto otázkou poněkud hlouběji zabývat. Podle něj problém kontroly mysli zmizí a přestane být problém, jakmile mysl v sobě hledá svůj zdroj.

Co je mysl? Existuje mimo myšlenky, které přicházejí a odcházejí? Co je ono „já“, se kterým se mysl ztotožňuje? Co je základem celé této myšlenkové aktivity? Pro zodpovězení otázek je nutné vyvinout úsilí, sebrat a soustředit mysl na svůj zdroj a sladit ji s átmanem, který je podporou veškeré myšlenkové aktivity. Je to naprosto přirozená a přímá metoda, která okamžitě ovládá mysl. Každá jiná myslitelná metoda trpí nedostatkem, že chce mysl kontrolovat, čímž ji udržuje. Tyto ostatní metody podržují závoj mysli, a proto nikdy nemohou odhalit átman. Když se ponoříme do nitra tím, že hledáme zdroj myšlenek a zachytíme záblesk átmanu, pak jsme poznali pravou přirozenost mysli, tj. že je jen neskutečným projevem jediné Skutečnosti – átmanu.

Maháriši sděluje opravdovému aspirantovi dva základní aspekty, týkající se věci kontroly mysli:
1) Z nejzazšího pravdivého hlediska jediné Skutečnosti – átmanu neexistuje žádná taková věc jako mysl.
2) Úsilí kontrolovat mysl, které vychází z předpokladu, že je tu něco, co nazýváme myslí, a musí se kontrolovat, se nutně projeví jako bezvýsledné.

 

Ramana Mahariši