"Mysl stočená do nitra je átman; při otočení vně se stává egem a celým světem."
Úvodní stránka
Knihy
Přednášky
Texty
Videa
Fotografie

Ramana Maháriši
Arunáčala
Annamalai svámí
Sádhu Óm
Robert Adams
Bhagavánovo podmaňující ticho
B. K. Datar

 

 

 

 

Původ textu není znám.

Každým rokem jsem až sedmnáctkrát navštěvoval Bhagavána a zpravidla jsem tiše pozoroval jednotlivé stoupence, kteří se s touhou po jeho požehnání shromažďovali v ášramu okolo Bhagavána. Nejvíce mne zajímal postoj různých žáků k Bhagavánovi a jeho odpovědi, které pronášel nenapodobitelným způsobem.

Vzpomínám na jednoho významného duchovně hledajícího, který přišel ze západu, a byl velice znepokojen tím, jak se přiostřuje mezinárodní situace (bylo to jen několik měsíců před vypuknutím druhé světové války). Vstoupil do haly s téměř vyzývavou a hádavou náladou. Přinesl si sebou seznam otázek pro Bhagavána. Téměř Bhagavánovi vytknul, že maří čas a energii v odlehlém koutě světa. Podle jeho názoru by Bhagaván měl podniknout aktivní kroky, aby změnil pozornost světa a stočil ji od cest ďábla k cestě k Bohu. Vyjádřil nesouhlas s Bhagavánovou zjevnou nečinností. Vyzval Bhagavána, aby reagoval na jeho otázky. Odbojný postoj, kterým se předváděl, způsobil, že jsme seděli jako opaření. Požadoval od Bhagavána okamžitou odpověď. Bhagaván ho klidně ujistil, že ji obdrží. Neřekl však nic a zůstal zticha. Stále si vzpomínám a vidím před sebou to půlhodinové napětí, při kterém všichni v hale, včetně bouřícího návštěvníka, byli úplně tišší. Byl jsem zvědav, jak se napětí vyřeší.

Tak jsme všichni seděli celí zaražení v té napjaté atmosféře, když tu najednou ten tázající přerušil mlčení a zvolal, že už zná odpověď. Bhagaván ho požádal, aby ji napsal, což muž učinil. Když byla odpověď přečtena, dýchlo z ní úplné podrobení se Bhagavánovi, i když návštěvník přišel s jinou, tj. s výzvou. V tom, co napsal, se přiznal, že Bhagaván slouží lidstvu v nejlepším slova smyslu svými nevtíravými a tichými cestami a že to, co se na hledajícím chce, není provokativní postoj, ale podrobení se vyšším silám, které působí svými nevyzpytatelnými způsoby skrze velké mudrce, jako je světec od Arunáčaly.

Toto byl způsob, jak Bhagaván působil na mysli svých návštěvníků a přinášel jim mír, když v nich byl bojovný popud. Tento člověk se stal od tohoto okamžiku jedním z nejmírnějších stoupenců Bhagavána.

 

Ramana Mahariši