"Vaše vůle musí úplně přestat existovat a vůle Pána musí zaujmout její místo."
Úvodní stránka
Knihy
Přednášky
Texty
Videa
Fotografie

Ramana Maháriši
Arunáčala
Annamalai svámí
Sádhu Óm
Robert Adams
Ramana promlouvá

 

 

 

 

Drobné promluvy či rozhovory Ramany Mahárišiho, přeložené z různých zdrojů.

Ať je prostředek či způsob jakýkoli, cílem zůstává zničení pocitu „já“ a „mé“. Protože oba pocity jsou na sobě vzájemně závislé, zničení jednoho z nich způsobí i zánik druhého. Chceme-li dosáhnout stavu Ticha, který je nad myšlenkami i slovy, pak plně dostačuje cesta poznání, která odstraňuje pocit „já“ nebo cesta oddanosti k Bohu, která ničí pocit „mé“. Proto není pochyb, že závěr obou cest je jeden a tentýž.

Otázka: Je stav „být tichý“ stavem vyžadujícím úsilí nebo je stavem bez úsilí?
Ramana: Nejedná se o stav, který se dosahuje netečností, nedbalostí či bez úsilí. Všechny světské aktivity, které se obecně označují jako úsilí, jsou vykonávány pomocí určité části mysli, ovšem s občasnými přerušeními. Ale čiré spojení s pravým Já – Self neboli přebývání ve vnitřním Tichu, je intenzivní aktivitou, do které je zapojena celá mysl, bez jakéhokoli přerušování.

Prárabdha karman (karman, který mý být odžit v tomto vtělení) se týká pouze mysli, která je orientována ven. Ten, kdo hledá své skutečné, pravé Já, ten se nezalekne žádných překážek.

Otázka: Jak může má mysl zůstávat tichá, když ji musím užívat více než ostatní lidé. Chci odejít do samoty a opustit svoji ředitelskou funkci.
Ramana: Ne, zůstaňte tam, kde jste a pokračujte ve své práci. Co je onen spodní proud, který oživuje mysl a umožňuje vám práci vykonávat? Je to pravé Já. To je pravý zdroj vaší aktivity. Když pracujete, buďte si ho vědom, nezapomínejte na něj a z pozadí mysli onen proud pozorujte. Chcete-li to dokázat, nespěchejte, držte se svého tempa. Zatímco pracujete, udržujte svoji pozornost bděle u své podstaty a vyhýbejte se chvatu, který způsobuje vaše zapomínání. Buďte rozvážný a opatrný. Meditujte, abyste uklidnil svoji mysl a aby si uvědomovala svůj vztah k pravému Já, které ji podporuje. Nepředstavujte si, že jste to vy, kdo pracuje. Myslete na to, že základem toho je proud, který to vykonává. Ztotožňujte se s oním proudem. Pracujte beze spěchu a usebraně a vaše práce či služba vám nebude na překážku.

Považujeme-li se za konajícího, musíme sklízet plody svého konáni. Ale ptáme-li se „kdo je konající?“ a prožíváme-li Střed Sám, představa „jsem konající" mizí se všemi jejími karmickými plody – a to je stav věčné svobody.

 

Ramana Mahariši