"Štěstí je člověku vlastní a není vyvoláno žádnými vnějšími příčinami."
Úvodní stránka
Knihy
Přednášky
Texty
Videa
Fotografie

Ramana Maháriši
Arunáčala
Annamalai svámí
Sádhu Óm
Robert Adams
Překlady Rudolfa Skarnitzla
zveřejněné v letech 2010 - 2011

Vánoční satsang s Robertem Adamsem
(Přidáno 24. 12. 2011)

Robert Adams: Doufám, že jste dobře strávili vánoční svátky. V úterý se mne někdo zeptal, zda je správné slavit vánoce. Zeptal jsem se: „Vy si myslíte, že potřebujete mé svolení? Ale když už se ptáte, pak učiňte, jak myslíte.“ Kdo se může vůbec takto ptát? Máte si vzpomenout, že vaše tělo nejste vy a že vaše tělo je motivováno karmanem. Vaše tělo bude dělat to, k čemu přišlo na zem a co má vykonat! S vámi to však absolutně nemá nic společného.  ...číst celé

 

Dr. C. G. Jung - Šrí Ramana Mahariši a jeho poselství modernímu člověku
(Přidáno 7. 12. 2011)

Totožnost svrchovaného Já a Boha zaráží, až zaskočí Evropana, ba může ho i poděsit. Je to specifická realizace východu, kterou Šrí Ramana Mahariši ve svých promluvách uvádí. Psychologie k tomu nemá, co by dalšího dodala, jedině snad poznámku, že tato totožnost leží daleko nad rozsahem pole, které sama nabízí.  ...číst celé

 

Ramana - záhada
(Přidáno 5. 12. 2011)

Lidé, kteří očekávali shodu a důslednost, když měli co činit s Ramanou Maharišim, nemohli si srovnat jeho chování. Nikdy nejednal dvakrát stejným způsobem. Popíral každé očekávání a jednal vždy jinak, než naznačovala pravděpodobnost.  ...číst celé

 

Robert Adams - Sedět v Tichu
(Přidáno 4. 12. 2011)

Robert Adams: Mnozí z vás přišli, abyste mne slyšeli mluvit, ale sedět v tichu je daleko mocnější než to, co slova mohou vyjádřit. Pokud jste přišli, jen abyste mne slyšeli hovořit, budete zklamáni, protože nejsem řečník, nejsem lektor a ve skutečnosti nemám co říct. Avšak většina z vás funguje tak, že poslouchají, jak lidé mluví. Ale rozpomeňte se, kolika učitelům jste naslouchali. Jistě stovce. Kolik knih jste přečetli, a kde jste? Zde.  ...číst celé

 

Annamalai svámí (?) - Úloha gurua
(Přidáno 28. 11. 2011)

Mnohá duchovní učení zdůrazňují úlohu Gurua čili duchovního učitele a různým způsobem jej definují. I když funkce Gurua je konec konců vnitřní záležitostí a vnitřní realitou, přece působí ve světě v mnohých lidských podobách. Pravý Guru je vůdčí inteligencí v životě, inteligencí, která je za závojem myšlenek. Když nemyslíme na svět a jeho objekty, pak se tato vůdčí inteligence projeví a ukazuje cestu k pravdě.  ...číst celé

 

B. V. Nárasimha svámí - Scénky ze života Ramany Mahárišiho (3)
(Přidáno 13. 11. 2011)

B. S. Reddi: Co máme udělat, abychom dosáhli osvobození?
Ramana Maháriši: Zjistěte co je osvobození.
B. S. Reddi: Neměl bych proto opustit svou ženu a rodinu?
Ramana Maháriši: Čím vám škodí? Napřed nalezněte, kdo sám jste!  ...číst celé

 

David Frawley - Jóga, meditace a pranájáma
(Přidáno 4. 11. 2011)

Dva texty na uvedené téma.  ...číst celé

 

B. V. Nárasimha svámí - Scénky ze života Ramany Mahárišiho (2)
(Přidáno 26. 10. 2011)

N. Natesier: V Bhagavadgítě se říká: „Všechny karmany se zničí, spatříme-li To.“ Jak to však můžeme zažít? Jak vzniká iluze a komu? Jak se odstraní?
Ramana Maháriši: Namísto toho, abyste zkoumal, jak iluze vzchází a jak ji odstranit, úplně postačí, když rozluštíte první otázku „komu“ vzchází. Všechny ostatní otázky se tím rozluští.  ...číst celé

 

Drobné texty z časopisu The Mountain Path (2)
(Přidáno 20. 10. 2011)

Ramana Sat Guru; Ahoj "Já", nazdar "Já".  ...číst celé

 

Douglas Harding - Na co čekáme?
(Přidáno 14. 10. 2011)

Začněme brát Ramanu Maharišiho vážně a přestaňme předstírat, že nemůžeme být tím, kým právě nyní jsme. Co k tomu řekl? Poslouchejte:  ...číst celé

 

B. V. Nárasimha svámí - Scénky ze života Ramany Mahárišiho (1)
(Přidáno 11. 10. 2011)

Večer byl klidný, i když zamračený. Chvílemi spadlo pár kapek a následkem toho bylo poněkud chladno. Okna ášramové haly byla zavřená. Ramana Maháriši seděl jako obyčejně na pohovce. Několik stoupenců sedělo na zemi a hleděli na něho.   ...číst celé

 

Drobné texty z časopisu The Mountain Path (1)
(Přidáno 27. 9. 2011)

Sebezkoumání podle Šrí Muruganara; Věnec svědectví  ...číst celé

 

Arthur Osborne - Ráj a Nirvána
(Přidáno 25. 9. 2011)

Srovnání duchovních cílů islámu a buddhismu  ...číst celé

 

David Godman - Buďte tím, čím jste!
(Přidáno 21. 8. 2011)

Začátečníkům na cestě sebezkoumání Ramana Mahárši radí, aby věnovali svou pozornost pocitu já v nitru a drželi se tohoto pocitu, jak dlouho jen dovedou. Dále jim říká, že je zcela běžné, že je jejich pozornost rušena jinými myšlenkami, a proto se mají pozorností vrátit k pocitu já kdykoli si uvědomí, že se jejich pozornost zatoulala. K připamatování tohoto postupu Ramana Mahárši navrhl různé pomůcky. Jednou z nich je otázka, kdy se ptáme sami sebe: „Kdo jsem já?“ nebo „Odkud přichází tato myšlenka?“, přičemž nejzazším záměrem je být si soustavně vědom myšlenky – pocitu „já“; myšlenky, která má výjimečné postavení tím, že je odpovědná za všechny činnosti těla a mysli.  ...číst celé

 

T.V. Kapali Sastri - Vzpomínky na Ramanu Maharišiho
(Přidáno 10. 8. 2011)

Bible učí deset přikázání. Písmo každé velké víry učí v podstatě stejné. Ale lidé vesele pokračují v konání hříchu! Není to tím, že by existoval nedostatek etického nebo náboženského učení. Není to také tím, že by všichni ti tzv. hříšníci neměli uvědomění hříchu nebo strach před peklem a ohněm a ne, že by je nelákala nebe a jeho radosti. Nebo že by si neuvědomovali nutnost sociálního a etického chování a řádně vedeného života, a to i když nevěří v posmrtný život. Podvod, faleš, násilí, zabíjení a všechno to ostatní zlo nejsou monopolem nějakého jedince či skupiny, ať primitivní a nevzdělané, či naopak vzdělané a civilizované. Člověk chybuje prostě proto, že si nemůže pomoci. Je zkrátka tím, čím je.  ...číst celé

 

N. N. Rajan - Květ vnitřní krásy (soubor citací)
(Přidáno 16. 7. 2011)

Nikdy nevíme, co je pro nás dobré. Bůh to zná lépe, protože je vševědoucí. Kdyby Bůh nevěděl, co potřebujeme, bylo by nutné se vždy modlit o zvláštní dar. Řecké přísloví říká: „Když se bohové na nějakého člověka hněvali, dali mu vše, co si přál“. Mnozí z nás mají vlastní zkušenost, kdy byli vděční, že jejich modlitby nebyly vyslyšeny.  ...číst celé

 

Rozhovor s Ramanou Maharišim - O kontrole mysli
(Přidáno 27. 6. 2011)

Návštěvník: Jak máme kontrolovat mysl?
Ramana Mahariši: V Bhagavadgítě je uvedeno, že toulání mysli je přirozené. Je nutné přivést myšlenky k tomu, aby spočívaly v Bohu. Mysl se dlouhou praxí zklidní a spočívání v Bohu se stane trvalejší. Kmitání mysli je slabostí, pocházející z mrhání energie množstvím myšlenek. Podaří-li se nám přidržet mysl u jediné myšlenky, pak je energie zachována a mysl zesílí.  ...číst celé

 

Easwaran Eknath - Svíce Pána
(Přidáno 9. 6. 2011)

Před několika lety mne zavedl přítel do Trumanova muzea v Independence v Missouri. Z vystavených exponátů mne nejvíce zaujala hliněná lampička, kterou president Truman obdržel od židovské obce v Bostonu. Pocházela z dob starozákonného krále Davida. Na jejím podstavci bylo napsáno: „Duch člověka je svící Pána“ /Přísloví 20-27/. Zakladatelé různých náboženství – Kršna, Kristus, Buddha, Mohamed, Zoroaster a Lao-C‘ – všichni znali způsob, jak se podobná svíce zapaluje.  ...číst celé

 

Bhagavan Das - Cesta bohů a cesta předků
(Přidáno 1. 6. 2011)

Říkat, že Sanatana Dharma čili „věčná harmonie“, která se na západě nazývá hinduismem, učí jen převtělování, by bylo velkým zjednodušením věci. Hinduistická nauka poskytuje člověku na jeho pouti životy mnohem více možností. Tyto možnosti jsou závislé na tom, co člověk během svého života dělá.  ...číst celé

 

Arthur Osborne - O mysli
(Přidáno 11. 5. 2011)

Jedné věci je opravdu zapotřebí – jakýmkoli způsobem vyloučit pocit, že jsme individuální bytostí, samostatnou entitou. Vědomí je, existuje, ale nikoli jako nějaké „já“, které si je vědomo; je činností, ale není to ten, který koná.  ...číst celé

 

Rozhovor s Ramanou Maharišim - Čím skutečně jsme?
(Přidáno 4. 5. 2011)

Návštěvník: Kdo jsem já?
Ramana Mahariši: Jaký bezprostřední pojem vás napadá?
Návštěvník: Jsem člověk, který tu sedí, hovoří a naslouchá.
Ramana Mahariši: To, co tu sedí, je tělo. Ono má hlasový orgán a smysl sluchu. Jste tedy tím tělem?
Návštěvník: A nejsem?  ...číst celé

 

Robert Adams - Není žádné utrpení, není smrti
(Přidáno 13. 4. 2011)

Robert Adams: Je dobré být zase spolu. Srdečně vás z celého srdce vítám. Někdo ze skupiny mne požádal, abych promluvil o utrpení. Nevím, zda-li chce, abych vám řekl, jak se má trpět … (smích). Nebo jak se zbavit utrpení (smích – kdosi zvolá: „Jsme odborníci na utrpení“ – smích). No, bylo mi řečeno, promluv pár slov o utrpení.  ...číst celé

 

Arthur Osborne (?) - Klamný soucit
(Přidáno 26. 3. 2011)

Duchovní realizace je stejně obtížná, jako dovršení každého jiného životního údělu. Je běžné, že se lidé spokojují s povrchním plněním svých povinností. Pokročí-li dále, jsou unavení a hledají nějakou omluvu pro své zastavení. Svým polovičatým snažením a nedostatečným soustředěním se dostávají do nesprávného směru, a tak se vyčerpávají. Mají sice nejasnou ideu, že existuje něco vyššího a ušlechtilejšího, ale ze skromnosti či spíše z mylného sebepodceňování se zříkají možnosti, že by měli schopnosti pro velký úkol. Nejčastější omluvou, kterou se vysvětluje malátnost uctívajících, je, že se nyní věnují službě ostatním.  ...číst celé

 

Arthur Osborne - Kde začíná dobročinnost?
(Přidáno 25. 3. 2011)

Hledat cestu k seberealizaci je pro člověka tím nejdůležitějším, neboť hledáme pravý cíl života. Občas však slyšíme námitku: „Není snad důležitější pomáhat jiným?“ I když tuto námitku vznášejí někteří lidé v dobré víře, přece se jedná o kritický útok proti spiritualitě. Začátek tohoto je nutno hledat v 19. století, kdy socialisté říkávali: „Nejprve to, co je nejdůležitější. Nejprve odstraňme chudobu lidí, pak bude dost času se zabývat jejich duchovními potřebami.“  ...číst celé

 

Robert Adams - Meditace já - já - já
(Přidáno 16. 3. 2011)

Já – já – já je meditace. Můžete si pro sebe opakovat já – já a můžete to spojit třeba s dechem – při vdechu já a při výdechu já – já. Účinnost tohoto počínání je v tom, že „já“ je prvním Jménem Božím. Mluvíte takto vlastně o vašem Já-Self a když budete v já – já pokračovat, pak se vám začne svrchovaná Skutečnost objevovat.  ...číst celé

 

Arthur Osborne - Praxe sebezkoumání podle Ramany Mahárišiho
(Přidáno 6. 3. 2011)

„Lidé říkají, že odcházím,“ prohlásil krátce před smrtí těla Bhagaván Šrí Ramana Maháriši. „Kam bych měl jít? Jsem zde,“ pokračoval. Nikoli „bude zde“, ale „jsem zde“. On je stále přítomen ve věčném zde a nyní. Je zde v Srdci každého, je zde také v Jeho ášramu v Tiruvannamalai.  ...číst celé

 

Major Alan Chadwick - Prostředky a výsledky
(Přidáno 26. 2. 2011)

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši byl v podstatě individualistou a kdyby měl možnost se seznámit s ideou komunizmu, tak ta by v jeho filozofii nenalezla místo. V komunizmu je totiž s člověkem zacházeno jako s masou a jednotlivec je zcela obětován. Kdyby s ním někdo diskutoval o bolševismu, Ramana Maháriši by bezpochyby ihned poukázal na jeho zlořády. Nic, co se jeví ve světě forem, není totiž dokonalé. Vždy to musí obsahovat svůj protiklad. Současně je ale zbytečné marnit čas hledáním chyb, protože všude nějaký ten kaz nevyhnutelně najdeme. Vhodnější je hledat dobré a jít za ním.  ...číst celé

 

Gladys de Meuter - Já Jsem Alfa i Omega
(Přidáno 17. 2. 2011)

Kdysi v roce 1093, arcibiskup Cantenburský, svatý Anselm, hovořil s jedním opatem, který byl odpovědný za výchovu mladých v klášteře. Řekl mu: „Pevná strava je vhodná pro ty, kdo ji dovedou strávit. Odejmeme-li však nemluvněti mléko a dáme mu pevnou stravu, pak mu to nebude ku prospěchu a asi se zadusí. To platí i pro ty, kdo hledají Pravdu a kterým je vždy nutno podávat takovou duchovní stravu, kterou jsou ještě schopni strávit a vnitřně přijmout.  ...číst celé

 

Bezpečí a nejistota
(Přidáno 25. 1. 2011)

Když se hlouběji zamyslíme, pak zjistíme, že naší největší starostí v životě je, abychom byli materiálně zajištění. Chceme mít dostatek prostředků, chceme, aby naše zaměstnání či vztahy byly zabezpečeny, abychom na tom byli dobře se zdravím apod. Tyto problémy na nás stále dotírají a způsobují nám nepokoj.  ...číst celé

 

Rozhovor s Ramanou Mahárišim - O realizaci
(Přidáno 14. 1. 2011)

Otázka: Svámí, dosáhl jsem džňánu tím, že jste mi ji (intelektuálně) odhalil?
Ramana Maháriši: Ne. Právě jen začínáte být schopen připravit si intelektuální základ a udělit své vůli nezbytný směr. To, co zůstává, abyste učinil, je realizace. Obdržel jste karafu plnou elixíru či nektaru, ale štěstí můžete nabýt jedině když nektar opravdu ochutnáte.  ...číst celé

 

David Frawley - Jak hledáme osvícení?
(Přidáno 5. 1. 2011)

To, co nazýváme myslí, je vědomí zformované do myšlenek, a to je hmotné. Mysl je částí vnějšího světa a je ovládána jeho mechanismem. Proto cokoli myslí činíme, je materialistické a patří sem i hledání osvícení.  ...číst celé

 

Duchovní cesta vhodná pro rodinný život
(Přidáno 22. 12. 2010)

Za Ramanou Mahárišim přicházeli čas od času stoupenci, kteří byli ve svazku manželském a kteří toto považovali za překážku na cestě za poznáním. Přicházeli k Ramanovi, aby jim odsouhlasil jejich záměr – totiž zamítnout světský život, protože jim už nic neříkal. Tito návštěvníci často uváděli: „Nebylo by pro mne lepší, kdybych se stal(a) sanjásinem?“ Vždy se však setkali s přímým nesouhlasem. Ramana Maháriši jim odpovídal takto: „Kdyby tomu tak mělo být, vůbec byste se neptal!“  ...číst celé

 

Apokalypsa nebeské svobody
(Přidáno 4. 12. 2010)

Když je dosažena nejzazší Pravda, svrchované Já, pak tato Pravda sama je naprosto schopná dosvědčit svou vlastní Skutečnost. Žádný lidský dovětek, inteligentní vysvětlení nebo ověření nejsou schopny vyjádřit Pravdu a její svrchovanou autentičnost. Čiré uvědomování vznešené Skutečnosti, zkušenost vždy neposkvrněného, pravého či svrchovaného Já je jediným kriteriem. Tato Pravda je každému přístupná. Každý ji může nechat mocně nasáknout do svého vědomí, či zůstávat plný pochyb nebo ji zcela přehlížet.  ...číst celé

 

Joel Goldsmith - Nádoba musí být vyprázdněna pro svrchované Já
(Přidáno 26. 11. 2010)

Krátká úvaha volně související s předchozím článkem "Hříšník".  ...číst celé

 

Hříšník
(Přidáno 23. 11. 2010)

Bhagaván Ramana Maháriši byl nesmírně soucitný k lidem, kteří si o sobě mysleli, že jsou z nějakého důvodu nesmírnými hříšníky a kteří byli k němu hnáni výčitkami. Jednou jsem byl svědkem následující příhody.
...číst celé

 

Arthur Osborne - Křesťanský pohled na převtělování
(Přidáno 12. 11. 2010)

V souvislosti s převtělováním se křesťané zabývají otázkou, je-li idea převtělování pravdivá, proč ji Kristus nevyučoval? Lze na ni odpovědět protiotázkou: jestliže ji nevyučoval, jak to, že někteří z jeho ranných následovníků v převtělování věřili?  ...číst celé

 

Venkatarama Iyer - Hinduistická nauka o karmanu a převtělování
(Přidáno 12. 11. 2010)

Nauka o karmanu a převtělování je charakteristická pro hinduistickou nauku. Všechny indické školy ji přijaly, s výjimkou Čakravartů. Zvláštní je, že ji přijímá také buddhismus, ačkoli nevěří v trvalou entitu, která by mohla přecházet od jedné existence k druhé.  ...číst celé

 

Modlitby a básnická vyznání k Bohu
(Přidáno 28. 10. 2010)

... výběr několika modliteb a básní ...  ...číst celé

 

Walter Keers – O Přítomnosti
(Přidáno 16. 10. 2010)

Nyní je přítomný okamžik, který bohužel nemohu zachytit. A i když se o to snažím, okamžitě je pryč. Nikdy nejsme schopni tento přítomný okamžik zachytit a proto říkáme, že čas plyne, utíká.  ...číst celé

 

Ticho Ramany Mahárišiho - zaznamenal Chaganlala Jogi
(Přidáno 7. 10. 2010)

Projevem Bhagavána Šrí Ramany Mahárišiho bylo ticho. Promluva, která plynula tímto prostředníkem – tichem – byla nesmírně mohutná, o čemž následující vyprávění podává důkaz.  ...číst celé

 

Mysl a ego
(Přidáno 17. 9. 2010)

Smyslem každé sádhany je očista mysli. Nečistoty, které se mají odstranit, se souborně nazývají egem. Pochopení povahy a působení mysli a ega je důležité pro poznání, jak sádhana očišťuje mysl.  ...číst celé

 

Mír, který přesahuje veškeré očekávání - zaznamenal Svámí Prasananda Guru
(Přidáno 15. 9. 2010)

Následující rozhovor s Ramanou Mahárišim se uskutečnil v lednu 1942, kdy Ramanášram navštívili lidé ze severní Indie, kteří byli dobře obeznámeni s hinduistickým písmem.  ...číst celé

 

David Frawley – Prostor v Srdci
(Přidáno 10. 9. 2010)

V našem Srdci je prostor. Nejedná se o fyzický prostor, ale o prostor samotného vědomí, přímou přítomnost Božství. V tomto vnitřním prostoru zřídka přebýváme. Stává se tak jedině v hlubokém spánku, kdy se do něho nevědomky vracíme, abychom si odpočinuli a osvěžili síly.  ...číst celé

 

Střevle v sedmi mořích
(Přidáno 24. 8. 2010)

V roce 1955 jsem několik měsíců intenzivně meditoval o Ramanu Mahárišim. Předtím jsem četl knihu Artura Osborna - Ramana Maháriši a cesta Sebepoznání. Tehdy jsem prošel velmi zvláštní zkušeností.  ...číst celé

 

Slova Milosti Annamalai svámího - zaznamenal Šrí Barandhiran
(Přidáno 24. 8. 2010)

Šrí Sellaperumal, (jak se původně Annamalai svámí jmenoval), přišel do Rámanášramu, když mu bylo 20 let. Přišel ze své rodné vesnice Thondanguriči, kde se 14. 11. 1906 narodil. Stal se Bhagavánovým žákem a začal být znám jako Annamalai svámí.  ...číst celé

 

Arthur Osborne - To a ONO
(Přidáno 9. 8. 2010)

Proč je hledání nezbytné? Proč neroste člověk přirozeně do svého pravého stavu tak, jak je tomu u koně či dubu? Proč jediný ze všeho stvoření jen člověk je pokoušen, aby zneužíval své schopnosti, přičemž se mu ukládá, aby omezoval svá přání proto, aby vrostl do své opravdové šíře a velikosti? K tomu se nabízí otázka, co odlišuje člověka od ostatních bytostí?  ...číst celé

 

Pandit a sedlák
(Přidáno 9. 8. 2010)

Jednou za návštěvy Šrí Ramanášramu, ve čtyřicátých letech minulého století, seděl jsem spolu s mnoha stoupenci vně staré haly, naproti Bhagavánovi, který odpočíval na jakémsi gauči. Skupina učených panditů hovořila o určité stati z upanišad s nadšením a zápalem pro věc. Všichni, včetně Bhagavána, vypadali, že bedlivě naslouchají zajímavé diskuzi, když najednou Bhagaván vstal z gauče, šel asi 30 metrů severním směrem a zůstal stát před nějakým vesničanem, který tam pokorně stál se sepnutýma rukama.  ...číst celé