"Všichni nazíráme jako reálné to, co reálné není. Na nás je pouze vzdání se tohoto zvyku."
Úvodní stránka
Knihy
Přednášky
Texty
Videa
Fotografie

Ramana Maháriši
Arunáčala
Annamalai svámí
Sádhu Óm
Robert Adams
Pandit a sedlák

 

 

 

 

Článek vyšel anglicky v časopise "The Mountain Path" (čtvrtletník vydávaný Ramanášramem).
Author, návštěvník Ramanášramu, vzpomíná na svůj zážitek s Ramanou Mahárišim, kterého zde nazývá Bhagavánem (jak bylo mezi jeho stoupenci obvyklé).

Jednou za návštěvy Šrí Ramanášramu, ve čtyřicátých letech minulého století, seděl jsem spolu s mnoha stoupenci vně staré haly, naproti Bhagavánovi, který odpočíval na jakémsi gauči. Skupina učených panditů hovořila o určité stati z upanišad s nadšením a zápalem pro věc. Všichni, včetně Bhagavána, vypadali, že bedlivě naslouchají zajímavé diskuzi, když najednou Bhagaván vstal z gauče, šel asi 30 metrů severním směrem a zůstal stát před nějakým vesničanem, který tam pokorně stál se sepnutýma rukama.

Diskuze byla okamžitě přerušena a všechny zraky se stočili k Bhagavánovi a k vesničanovi, který stál opodál. Vypadalo to, že o něčem hovoří, ale na tu vzdálenost nikdo nemohl říci o čem. Brzy na to se Bhagaván vrátil ke svému gauči a diskuze se opět rozproudila.

Rád bych znal více o tomto vesničanovi a proč se Bhagaván k němu vydal, aby se s vesničanem setkal. Když diskuze pokračovala, využil jsem toho, vyklouznul odtamtud a připojil se k vesničanovi dříve, než opustil ášram. Zeptal jsem se ho, o čem s Bhagavánem hovořili. Řekl, že se ho Bhagaván optal, proč stojí v takové vzdálenosti.
Řekl jsem Bhagavánovi, že jsem neznalý, chudý vesničan. Jak bych se mohl takto k vám přiblížit, k vám, vtělenému Bohu?“ vyprávěl vesničan.
„Co na to Bhagaván řekl?“ zeptal jsem se ho.
„Zeptal se na mé jméno, z které vesnice pocházím, jakou práci jsem vykonával, kolik mám dětí a podobně.“
„Zeptal jste se vy na něco?“
„Zeptal jsem se ho, jak bych mohl být spasen a jak bych mohl obdržet jeho požehnání.“
„Co vám na to řekl?“
„Zeptal se mě, zda v naší vesnici není nějaká svatyně, a když jsem mu řekl, že ano, chtěl vědět jméno Božstva tohoto chrámku. Tak jsem mu to řekl a on mi sdělil, že když budu opakovaně pronášet jméno onoho Božstva, že obdržím všechno potřebné požehnání.“

Vrátil jsem se k Bhagavánovi a usednul jsem mezi stoupence, kteří naslouchali učenému rozhovoru, o který jsem však ztratil všechen zájem a uvědomil jsem si jednoduchou pokoru a zbožnost vesničana, která vyvolala daleko větší odezvu u našeho Mistra, než všechno množství učenosti. Tehdy jsem se rozhodl, ačkoli jsem byl povoláním učitel, že raději zůstanu v srdci pokorným a neznalým sedlákem, jako onen vesničan, a budu se jako tento vesničan modlit o Bhagavánovu milost a požehnání.