"Vše, co je nutné, je zbavit se klamné představy, že jsme spoutáni."
Úvodní stránka
Knihy
Přednášky
Texty
Videa
Fotografie

Ramana Maháriši
Arunáčala
Annamalai svámí
Sádhu Óm
Robert Adams
Na co čekáme?
Douglas Harding

 

 

 

 

Článek vyšel anglicky v časopise "The Mountain Path" (čtvrtletník vydávaný Ramanášramem) - v čísle III, roku 1967.

Začněme brát Ramanu Maharišiho vážně a přestaňme předstírat, že nemůžeme být tím, kým právě nyní jsme. Co k tomu řekl? Poslouchejte:

„Pravé Já, Self, je zkušeností každého okamžiku. Nic není tak jednoduché, jako být Self – Já. Domníváme se, že naše Skutečnost je něčím zakrytá a že je nutné to napřed to zničit, abychom Skutečnosti dosáhli. To je směšné.“

Je to velká hra předstírání. Na co čekáme? Myšlenka „neviděl jsem“ očekává spatření něčeho a touhu dostat něco. To všechno je působení ega. Buďte sami sebou a nic víc.

Největší překážkou je myšlenka o obtížnosti. Když chceme znát pravdu a máme zájem zjistit, zda jsme opravdu tělem či nejsme, k tomu stačí jediný okamžitý pohled na místo, které zabíráme. Když se však tajně bojíme pravdy a nechceme vidět „kdo jsme“, nacházíme pádné důvody, jak dále přehlížet Toho, kdo zří. Můžeme se i přesvědčovat, že jsme dobří stoupenci, třebaže v podstatě vůbec nedbáme jasných pokynů Mistra.

Skutečná obtíž nespočívá v tom, že bychom se nemohli uvidět, ale že jsme se rozhodli nevidět zřícího. Bojíme se, že zmizíme. Když toto jednou připustíme, jsme na půli cesty, že náš strach překonáme. A opravdu, není tu nic, čeho bychom se měli bát. V okamžiku, kdy vidíme, že jsme nic, vidíme, že Jedno je vším.

 

Ramana Mahárši