"Když se mysl utiší, utiší se i celý svět."
Úvodní stránka
Knihy
Přednášky
Texty
Videa
Fotografie

Ramana Maháriši
Arunáčala
Annamalai svámí
Sádhu Óm
Robert Adams
Meditace já - já - já
Robert Adams

 

 

 

 

Robert Adams (USA) byl přímý a realizovaný žák Šrí Ramany Maháršiho. S Ramanou Maháršim se poprvé setkal v Ramanášramu v roce 1948. V Indii pak pobýval dalších 5 let. Později žil v USA, kde ke konci svého života pořádal satsangy s malou skupinou žáků. Zde zveřejněný text je výňatkem z jednoho takového setkání.

Já – já – já je meditace. Můžete si pro sebe opakovat já – já a můžete to spojit třeba s dechem – při vdechu já a při výdechu já – já. Účinnost tohoto počínání je v tom, že „já“ je prvním Jménem Božím. Mluvíte takto vlastně o vašem Já-Self a když budete v já – já pokračovat, pak se vám začne svrchovaná Skutečnost objevovat.

Může existovat námitka, že se jedná jen o prosté opakování slova já. Ale i prosté opakování já je lepší než nic, lepší, než když přemýšlíme o světě. Budeme-li toto prosté opakování stále opakovat, nakonec nás přivede až k Realizaci, přivede nás k pravému Já.

Většina lidí přemýšlí o svém těle, o svých záležitostech, světě. Když začnete s používáním já – já, na chvíli zapomenete na svět a zjistíte, že se najednou cítíte lépe. Cítíte se bezpečnější a více naplněni štěstím. To dokazuje, že tato praxe obsahuje určitou hodnotu. Čím déle budete já – já opakovat, o to větší bude pocit štěstí uvnitř vás.

Není žádné volby v životě. Jedinou svobodu, kterou máme, je nereagovat na podmínky. Jediná svoboda, která existuje, je stočit se dovnitř. Pak překračujeme svět. Je tedy možné říci, že existuje určitá volba – volba se stočit do sebe, dovnitř a nereagovat na okolnosti. Nebo naopak – můžeme reagovat na okolnosti a zabývat se tím v mysli. Všechno ostatní bylo rozhodnuto dříve, než jsme se narodili. Toto je zajisté tvrdé a nepoddajné prohlášení, které se dotýká každého, kdo má pořádné ego. Ale mudrci advaita védánty jsou si v tomto zajedno.

Dobrou zprávou však je, že ve svém životě můžeme nalézt své svrchované Já a pak už nikdy nebude nutné se dále vtělovat. To celé ovšem za předpokladu, že souhlasíme s tím, že tuto práci podstoupíme. Proto bychom se měli sami sebe zeptat: „Co je v mém životě nejdůležitější věcí? Na co celý den myslím? Co mám stále v hlavě?“ Tak poznáme, o co se vlastně zajímáme.

Zcela bez ničeho jsem přišli na tuto zemi a stejně tak ji opustíme.Tak proč se honit za věcmi, které se neustále mění? Když nalezneme átman, Realitu, Pravdu, pak budeme volní a udělali jsme to, co jsme měli udělat.

Otázka posluchače: Abychom však byli volní, zdá se, že musíme procházet určitým ponaučením. Když se je však nenaučíme, tak musíme znovu přijít, je to tak?

Robert Adams: Vypadá to tak. Ale jediné, co se máme naučit, je, že nejsme tělesným organismem, který se projevuje jako tělo a mysl. To je vše. Ostatní se samo o sebe postará.

Jedinec bývá připoután k světským věcem a svět ho znovu a znovu přitahuje, znovu a znovu. Je to část snu, který se nazývá májá. Většině lidí to připadá nesmírně silné. To je vysvětlení, proč se většina lidí nikdy nedostane na tuto spirituální cestu. Je to na ně moc.

 

Robert Adams