"Bůh nemá žádné předsevzetí, žádná karma se Ho nedotýká; podobně jako se slunce nedotýkají činnosti ve světě."
Úvodní stránka
Knihy
Přednášky
Texty
Videa
Fotografie

Ramana Maháriši
Arunáčala
Annamalai svámí
Sádhu Óm
Robert Adams
Scénky ze života Ramany Mahárišiho  (2)
B. V. Nárasimha svámí

 

 

 

 

Článek vyšel anglicky v časopise "The Mountain Path" (čtvrtletník vydávaný Ramanášramem) - v čísle I, roku 1980.

Rozhovor se odehrál v roce 1929, den není udán.

Dnes ráno v 7:30 přijel Šrí N. Natesier, advokát z Madury, se svojí rodinou a poklonil se Ramanovi. Uvedl verš z Bhagavadgíty a zeptal se, jak se dají rozptýlit pochyby o tomto verši.

N. Natesier: V Bhagavadgítě se říká: „Všechny karmany se zničí, spatříme-li To.“ Jak to však můžeme zažít? Jak vzniká iluze a komu? Jak se odstraní?
Ramana Maháriši: Namísto toho, abyste zkoumal, jak iluze vzchází a jak ji odstranit, úplně postačí, když rozluštíte první otázku „komu“ vzchází. Všechny ostatní otázky se tím rozluští.
N. Natesier: Pochyby vznikají v mé mysli a mně samému. Knihy říkají, že mám sám sebe poznat a poznat tak svou vlastní přirozenost. Jak to však mohu udělat?
Ramana Maháriši: Hledejte svůj zdroj. Hledejte, kde ve vás vzniká „já myšlenka“.
N. Natesier: Jak se to dělá? Neshledávám to snadné.
Ramana Maháriši: Copak nevidíme věci a nepoznáváme je jasně? Který objekt může být jasnější a jistěji poznán než naše pravé Já? To je přímá zkušenost a dále ji nelze popsat.
N. Natesier: Když nemůžeme pravé Já spatřit, co máme dělat?
Ramana Maháriši: Vyvíjet statečné úsilí ho poznat. Rozviňte svůj introvertní pohled. Neustále pokládejte před mysl otázku „Co jsem já?“ a v určitém čase budete schopen vaše pravé Já vnímat. Jak byste se mohl vidět? Můžete vidět to, co jste předtím neviděl. Pokud se však týče toho, co stále zažíváte, k tomu, přesněji řečeno, žádná vize neexistuje. Je však třeba odstranit překážku, jíž je představa, že pravé Já nevnímáte.
N. Natesier: Uvádí se, že existuje Trimurti (trojí aspekt boží) a že Višnu dlí ve Vajkuntě (v nebeské říši). Je to skutečný svět? Skutečný jako je tento, nebo je to pouze fikcí?
Ramana Maháriši: Když vy a druzí lidé a i svět jsou skuteční, proč by měl být Višnu a Vajkunta něčím neskutečným? Pokud toto kolem sebe považujete za realitu, tamto je také realitou.
N. Natesier: Nemluvím z hlediska advaity, že brahman je jedině skutečné a vše jiné je fikcí. Snažím se pouze zjistit, zda je Vajkunta skutečná, když přijímám jako vzor tu pravdu, kterou mám a kterou mohu prakticky poznat. Nezohledňuji pravdu ve všech třech stavech (bdění, snění, spánek). Z praktického hlediska moje tělo nyní existuje, a i když ho třeba není možné nalézt v jiných stavech, je v tomto nynějším skutečné. Je z tohoto hlediska Vajkunta pravdivá? Existuje?
Ramana Maháriši: Proč ne?
N. Natesier: Višnu, Šiva a další, patří mezi džívakoti (bytosti, mající tělo)?
Ramana Maháriši: Existují džívové (vtělené bytosti) a Íšvara. Džívové jsou i jiné bytosti, než jaké známe.
N. Natesier: Dotýká se celkové rozpuštění vesmíru i Višnua a Trimurti? Nebo jsou věční? Existují v těle, jako je naše, které je složené z pěti prvků? Jsou takto skuteční?
Ramana Maháriši: Namísto, abyste prováděl zkoumání tímto směrem, proč se nezaměříte sám na sebe? Koho napadá ta myšlenka o Vajkuntě a Višnuovi?
N. Natesier: Je Višnu a Vajkunta pouhou ideou či pojmem?
Ramana Maháriši: Všechno jsou pojmy. Nic se vám neobjeví jinak, než skrze vaši mysl a její pojmy.
N. Natesier: Pak tedy Višnu a Vajkunta jsou výtvory představivosti či pouhými fikcemi? Copak nemají větší skutečnost než had viděný ve stočeném laně či roh zajíce?
Ramana Maháriši: Ne. Když považujete své tělo, váš život i ostatní věci za skutečné, jak můžete zacházet s Višnuem a Íšvarou jako s neskutečnými? Když vy jste skutečný, pak oni jsou také skuteční.
N. Natesier: Neptám se v otázce na smysl rohu zajíce, který nikdy neexistoval a který nikdo nikdy neviděl. To je věc absolutní neexistence, zatímco toto tělo je pociťováno a existuje přinejmenším jako objekt, který je nyní vnímán smysly. Je možné říci, že Vajkunta je stejně neskutečná, jako je roh zajíce?
Ramana Maháriši: Nikoli. Podobně, jako vy zažíváte svět a tělo a říkáte o nich, že jsou pravdivé, tak jsou i jiní, kteří zažili Vajkuntu, místo, kde přebývá Višnu, a říkají, že je pravé. Proč toto zmiňujete jako neskutečné, když o svých smyslových zkušenostech hovoříte jako o skutečných?
N. Natesier: Pak Vajkunta musí někde existovat. Kde je?
Ramana Maháriši: Je ve vás.
N. Natesier: Pak je to záležitostí mé představy. Je to něco, co mohu stvořit a kontrolovat?
Ramana Maháriši: Všechno je to tak – jsou to vaše představy.
N. Natesier: Tím se vracíme k myšlence advaity. Rád bych však věděl, jestli existujeme jako oddělená bytost, která přijímá odměny za ctnosti a obdrží tresty za hříchy.
Ramana Maháriši: Ano.
N. Natesier: Má tato bytost nějaký konec. Rozpouští se při praláje (rozpuštění vesmíru)? Rozpouští se i Íšvara při praláje?
Ramana Maháriši: Pralája se týká duší, které jsou v držení máji. Když je možné, že vy, se všemi svými chybami a omezeností, se můžete džňánou pozvednout k realizaci pravého Já a překonat všechno rozpouštění i koloběh života a smrti, není potom rozumné z toho odvozovat, že Íšvara, který je nekonečně inteligentnější než vy sám, že je zcela nad a převyšuje všechno rozpouštění?
N. Natesier: Mám stále pochyby.
Ramana Maháriši: Ten, kdo má pochyby, bude pochybovat až do konce světa.
N. Natesier: Ó ne, toužím po tom zbavit se pochyb a prosím vás, abyste mě zbavil pochyb, které pocházejí z nevědomosti. Prosím, poskytněte mi osvícení.
Ramana Maháriši: Osvícení nastane, budete-li realizovat své pravé Já.
N. Natesier: Toho nejsem schopen. Navzdory tomu, že toužím, abych setřásl své pochyb, ony ke mně lnou. Proto hledám pomoc. Mé současné pochyby o realitě existence jiných světů chovám již velmi dlouho. Existují bohové a démoni?
Ramana Maháriši: Ano.

 

Ramana Maháriši