"Guru nepřináší seberealizaci. Jen odstraňuje překážky, které jí brání. Átman je vždy realizován."
Úvodní stránka
Knihy
Přednášky
Texty
Videa
Fotografie

Ramana Maháriši
Arunáčala
Annamalai svámí
Sádhu Óm
Robert Adams
Hříšník

 

 

 

 

Tento příběh ze života Bhagavána Ramany Mahárišiho byl zveřejněn v časopise "The Maharishi", který vydává Dennis Hartel.

Bhagaván Ramana Maháriši byl nesmírně soucitný k lidem, kteří si o sobě mysleli, že jsou z nějakého důvodu nesmírnými hříšníky a kteří byli k němu hnáni výčitkami. Jednou jsem byl svědkem následující příhody.

Během léta bylo zvykem, že jsme se s Bhagavánem a jeho stoupenci scházeli po večeři u studně (v Ramanášramu). Tak se přitom jednoho dne stalo, že kterýsi z návštěvníků začal hořce plakat a naříkal, že je hrozným hříšníkem. Vzlykal před Bhagavánem: „Už dlouho přicházím k vám, k vašim nohám, ale vůbec jsem se nezměnil. Copak se nikdy neočistím? Jak dlouho ještě musím čekat? Když jsem zde ve vaší přítomnosti – jsem lepší, ale když odsud odejdu, je ze mne opět zvíře! Nedovedete si představit, jak jsem špatný! Snad ani nejsem jako lidská bytost. A budu hříšníkem na věky!“
Bhagaván odpověděl: „A proč přicházíte ke mně? Co já mám s vámi co dělat? Co je mezi námi, že sem přijdete a přede mnou naříkáte?“
Muž začal ještě více bědovat a naříkal více než předtím. Jakoby mu pukalo srdce. Volal: „Všechny mé naděje na spásu jsou pryč! Byl jste mým posledním útočištěm a říkáte, že se mnou nemáte nic společného! Kam se mám obrátit? Co mám dělat? Ke komu mám jít?“
Bhagaván se na něho chvíli díval a řekl: „Jsem snad já váš guru, který je za vaši spásu odpovědný? Řekl jsem někdy, že jsem vaším pánem?“
Muž pokračoval v bědování: „Jestli vy nejste mým pánem, pak tedy kdo? A kdo jste, ne-li mým pánem? Vy jste mým gurem, strážným andělem, slitujte se nade mnou a zbavte mne mých hříchů!“ A začal znovu vzlykat a plakat.
Všichni jsme tiše seděli a byli přemoženi lítostí. Jedině Bhagaván vypadal ostražitě a věcně, když prohlásil: „Pokud jsem vaším guruem, jaké dary mi poskytnete? Jistě by se mi mělo za mé služby zaplatit, ne?“
Návštěvník zvolal: „Ale vždyť vy nikdy nic nechcete! Co bych vám mohl dát?“
Bhagaván odpověděl: „Řekl jsem někdy, že bych si něco nevzal? A zeptal jste se mě, co byste mi mohl dát?“
Návštěvník: „Kdybyste byl ochoten si něco vzít, řekněte! Dám vám všechno, co si můžete přát.“
Bhagaván: „Tak dobře. Nyní říkáte – dejte mi. Co byste mi nabídnul?“
Návštěvník: „Vezměte si vše, všechno je vaše!“
Bhagaván: „Pak mi dejte vše, co dobrého jste učinil ve světě.“
Návštěvník: „Co dobrého jsem mohl ve světě učinit? Nevím o žádné ctnosti, která by byla mou zásluhou.“
Bhagaván však důrazně odpověděl: „Slíbil jste, že dáte. Tak dávejte a nemluvte o zásluhách! Prostě dejte všechno dobré, co jste v minulosti udělal!“
Návštěvník: „Ano, dám. Ale jak se to dává? Řekněte mi, jak se dává takový dar? Jak to předat? Já to učiním.“
Bhagaván: „Řekněte toto: všeho dobrého, co jsem v minulosti udělal, se vzdávám a předávám to svému guruovi. Od nynějška mi z tohoto neplyne žádná zásluha a nemám s tím již nic společného. Řekněte to z celého srdce.“
Návštěvník: „Dobře svámí. Předávám vám všechny dobré činy, které jsem kdy učinil, zda vůbec jsem nějaké učinil. A všechny zásluhy, které z nich plynou. Dávám je rád, protože jste můj pán a žádáte mne, abych vám vše předal.“
Bhagaván najednou řekl: „Ale to nestačí!“ A řekl to přísně.
Návštěvník: „Dal jsem všechno, co jsem měl a vše, co jste žádal. Dále nemám, co bych mohl dát.“
Bhagaván však nesouhlasil: „Ne, nikoli! Dejte mi všechny vaše hříchy!“
Návštěvník se na Bhagavána vyjeveně podíval a hrůza ho popadla: „Svámí, vy nevíte, co žádáte. Kdybyste věděl, nechtěl byste to. Pokud si vezmete mé hříchy, vaše tělo shnije a shoří. Vy mne neznáte! Neznáte mé hříchy! Prosím, nežádejte mě, abych vám předal své hříchy!“ A po těchto slovech se zoufale rozplakal.
Bhagaván prohlásil: „O sebe se postarám sám. S tím si nedělejte starosti. Všechno, co chci, jsou vaše hříchy!“
Pak se odehrávala dlouhá tahanice. Návštěvník stále odmítal vzdát se svých hříchů. Ale Bhagaván byl neústupný: „Tak buďto mi dáte své hříchy i dobré činy nebo si obojí nechte! A přestaňte si myslet, že jsem váš pán.“
Nakonec návštěvník vzdal svůj odpor a prohlásil: „Ať jsem se dopustil jakéhokoli hříchu, už není můj. Všechny hříchy, včetně jejich následků, náleží Ramanovi.“
Bhagaván vypadal spokojeně a řekl: „Od této chvíle není ve vás nic dobrého ani špatného. Jste zcela čistý. Běžte a nic nekonejte. Ani dobré, ani špatné. Zůstávejte sám sebou, sebou samým, a zůstávejte tím, co jste.“

Nás všechny a návštěvníka zalil neznámý pocit míru. Nikdo neví, co se se šťastným návštěvníkem dále stalo. V ášramu se již nikdy neukázal. Už to asi nikdy nepotřeboval.