"Musíte se pozorností stočit do nitra a pozorovat, odkud mysl vystupuje. Tím její existence zanikne."
Úvodní stránka
Knihy
Přednášky
Texty
Videa
Fotografie

Ramana Maháriši
Arunáčala
Annamalai svámí
Sádhu Óm
Robert Adams
Překlady Rudolfa Skarnitzla
zveřejněné v roce 2018

Vše projevené má svůj začátek i konec, a tak textem Útržky Bhagavánova učení skončilo zveřejňování článků přeložených Rudolfem Skarnitzlem.

 

Útržky Bhagavánova učení
(Přidáno 22. 5. 2018)

Výběr několik citací a rozhovorů Bhagavána a vzpomínek pamětníků.
Text je dostupný jako: PDF A4 - pro PC a tisk, nebo: PDF pro telefony

 

Denis Hartel odpovídá na dotazy (2/2)
(Přidáno 10. 5. 2018)

Několik odpovědí Denise Hartela na dotazy stoupenců k duchovní praxi inspirované Ramanou Mahárišim.
Text je dostupný jako: PDF A4 - pro PC a tisk, nebo: PDF pro telefony

 

Denis Hartel odpovídá na dotazy (1/2)
(Přidáno 10. 4. 2018)

Několik odpovědí Denise Hartela na dotazy stoupenců k duchovní praxi inspirované Ramanou Mahárišim.
Text je dostupný ve formátu PDF: Denis Hartel odpovídá na dotazy (1/2)

 

Lucie Osbornová - Arunáčala
(Přidáno 17. 3. 2018)

Bhagaván jednou prohlásil, že Arunáčala je jako oheň. Když se přiblížíte, pocítíte žár, ať věříte, nebo ne. Také jsem jednou zaslechl, že říká: „Půjdete-li kolem hory, poskytne vám milost, i když ji nebudete chtít.“
Text je dostupný ve formátu PDF: Arunáčala

 

Denis Hartel - Předurčený karman a úsilí
(Přidáno 6. 3. 2018)

Dotaz: Četl jsem mnoho knih o učení Ramany Mahárišiho. Zkoumáním jsem došel k závěru, že podle jeho učení existuje řada po sobě jdoucích převtělování pro každou individuální bytost. Jinými slovy, dokud ego neodpadne, budou existovat nová vtělení. ... Tady mi vzniká zmatek.
Text je dostupný ve formátu PDF: Předurčený karman a úsilí

 

Šivaprakasam Pillai - Šrí Ramana Padamalai
(Přidáno 24. 2. 2018)

Šivaprakasam Pillai byl jedním z prvních stoupenců Ramany Mahárišiho. Jím složená básen "Šrí Ramana Padamalai" může být čtena jako modlitba k Bhagavánovi, ale protože obahuje přímé výroky Bhagavána, představuje zároveň i esencí jeho učení.
Text je dostupný ve formátu PDF: Šrí Ramana Padamalai

 

T. K. Sundaresa Ajer - Význam mantry: Óm Namó Bhagavaté Šrí Ramanája
(Přidáno 26. 1. 2018)

Popis významu a původu mantry stoupenců Šrí Bhagavána.
Text je dostupný ve formátu PDF: Význam a původ mantry: Óm Namó Bhagavaté Šrí Ramanája

 

Denis Hartel - Čím byl Ramana Maháriši?
(Přidáno 6. 1. 2018)

Dotaz: Problém mám s tím, že si myslím, že Maháriši nemůže být něčím jiným než absolutnem. Stejně jako každý jiný, kdo se takto vnořil do bytí. Existuje tedy Maháriši odděleně od svrchovaného Já (Self)? Je – pokud tak lze říci – absolutno od něj nerozlišitelné, neoddělitelné?
Text je dostupný ve formátu PDF: Čím byl Ramana Maháriši?