"Vědomí, že tělo je podrobeno zániku, a oproštěnost od žádostí po vnějších předmětech, jsou jediné dvě známky, podle nichž člověk poznává svou způsobilost po sebezkoumání."
Úvodní stránka
Knihy
Přednášky
Texty
Videa
Fotografie

Ramana Maháriši
Arunáčala
Annamalai svámí
Sádhu Óm
Robert Adams
Překlady Rudolfa Skarnitzla
zveřejněné v letech 2014 - 2015

David Frawley - Základní otázka
(Přidáno 31. 12. 2015)

V životě existuje jen jediná základní otázka, a tou je: „kdo jsem já?“. Když neznáme sami sebe, tj. kdo nebo čím jsme, pak nic nemá opravdovou hodnotu a naše myšlenky jsou jen příčinou iluzí. Ve zkoumání naší opravdové přirozenosti spočívá celý význam naší existence.   ...číst celé

 

David Frawley - Mantra a mysl
(Přidáno 7. 12. 2015)

Nejúčinnějším způsobem, jak zeslabit mysl, je, vedle meditace, pronášení manter. Nicméně je to jak uměním, tak i vědou a vyžaduje to proto správný způsob užití. Mantra není něčím, co bychom měli provádět mechanicky a očekávat přitom, že to bude účinné. Matra závisí také na správnosti úmyslu. Musí vyvstávat z cíle, který je zaměřen na rozvinutí uvědomování a nikoli ze zaměření na osobní moc a zisk, jinak bude mysl jen posilovat.   ...číst celé

 

Dva dopisy Lucie Osbornové o sádhaně
(Přidáno 13. 11. 2015)

Sádhana představuje sérii výstupů a pádů. To zpětné, nebo lépe zdánlivě zpětné, můžeme použít jako stavební kostky pro další postup. Bojujte s malomyslností vírou a modlitbou. Říká se, že když uděláte jeden krok směrem k Jednotě s Ním, On učiní 99 kroků k vám.   ...číst celé

 

Rudolf Skarnitzl - Cesta oddanosti, lásky - cesta podrobení se
(Přidáno 8. 10. 2015)

Mnoho světových náboženství má v tradici, že podrobení se Bohu má za následek překročení imaginárního já-ega. Šrí Ramana Maháriši takovýto přístup vysoce hodnotil a často prohlašoval, že tato metoda je stejně účinná jako sebezkoumání.   ...číst celé

 

T. K. Sundaresa Ajer - Co říká Guru?
(Přidáno 14. 9. 2015)

Přicházíme ke guruovi s myslí naplněnou neklidem a nenacházíme uspokojení, ať jsme dělali a dosáhli cokoli. Obdaří nás dobrotivým pohledem milosti. V pohledu je opravdový dotek milosti. Jeho blízkost je přístavem míru, v Něm nalézáme nebe jistoty. On uzdravuje všechny naše bolesti.   ...číst celé

 

Výroky moudrosti
(Přidáno 17. 8. 2015)

...citace různých autorů a zdrojů...   ...číst celé

 

David Frawley - Kundaliní - Síla vědomí
(Přidáno 21. 7. 2015)

Nejvyšší energie přísluší samotnému Vědomí. Ve vědomí je síla, která stvořila celý vesmír, třebaže tím není žádným způsobem omezená či zmenšená.   ...číst celé

 

Vzpomínky na Bhagavána (2/2)
(Přidáno 23. 6. 2015)

Když žil mladý Ramana na Arunáčale, musel už tehdy čelit vážným situacím, které vyvolávali žárliví sádhuové. Jeden z nich se dokonce pokusil svalit balvan na jeho příbytek.   ...číst celé

 

Vzpomínky na Bhagavána (1/2)
(Přidáno 7. 6. 2015)

Bhagaván jednoho dne vypravoval zajímavou historku: Kdysi, už je to dávno, jsem se rozhodl, že se budu den postit. Rozhodl jsem se, že se budu potulovat po hoře (Arunáčale), kde jsem od svého mládí znal každou píď. Večer předtím jsem poněkud více povečeřel a brzy ráno jsem vyrazil. Nedostal jsem se však příliš daleko, když mě potkalo sedm žen.   ...číst celé

 

Rudolf Skarnitzl - Cesta sebezkoumání - átmavičára
(Přidáno 19. 5. 2015)

Všichni duchovní Mistři mají jediný záměr – napomoci člověku, aby překonal mocnou iluzi ega a přebýval v dokonalém blahu Sebe Sama nebo alespoň aby se tomu přiblížil. Mistři poskytují svá vysvětlení otevřeně či zastřeně a přizpůsobují se těm, kterým je poselství určeno. V Indii a Číně mnozí prohlašovali nejvyšší Pravdu zcela otevřeně a říkali, že existuje jenom pravé Já, jakožto svrchovaná Skutečnost, že nejsme nic jiného než věčné Já, že vesmír je pouhým projevem tohoto tj. této Skutečnosti a mimo Ni žádná jiná skutečnost není, neboť vše existuje jenom v jediném Já.   ...číst celé

 

David Frawley - Vědomá vůle
(Přidáno 13. 5. 2015)

Mnozí z nás si uvědomují potřebu seberealizace, ale nedostává se jim sil ubírat se dlouhou cestou, která vede ke skutečnému dosažení. Zjišťujeme, že je nesmírně obtížné se změnit, zvláště pak naši připoutanost. Jednoduše se nám nedostává vůle k soustavnému úsilí.   ...číst celé

 

Verše z Jógy Vasišty, vybrané Bhagavánem
(Přidáno 26. 4. 2015)

Pevný ve stavu dokonalosti, která září, jsou-li veškerá přání již opuštěná,
klidný a mírumilovný ve stavu osvobození a volnosti v životě,
jednej a buď činný v denní práci, jako bys´ ve světě si jen hrál, ó Raghavo.   ...číst celé

 

Podrobení se
(Přidáno 7. 4. 2015)

Jak dnes, tak i v době Bhagavánova života, bylo a je mnoho lidí, pro které bylo a je sebezkoumání příliš jemné a obtížné k provádění, a proto často kladli Bhagavánovi otázku, zdali není nějaká alternativní cesta, pomocí které by se dosahovalo stejných výsledků. Odpovídal na to, že to je podrobení, a řekl: „Když se někdo sám podrobí, pak nebude nikoho, kdo by kladl otázky nebo je promýšlel. Myšlenky lze vyloučit buď tím, že se držíme základní já-myšlenky, nebo, že se nepodmíněně podrobíme Vyšší Síle. To jsou jediné dvě cesty k realizaci.“   ...číst celé

 

Arthur Osborne - Ramana - Sad Guru
(Přidáno 20. 3. 2015)

„Lidé říkají, že odcházím,“ prohlásil krátce před smrtí těla Bhagaván Ramana. „Kam bych měl jít? Jsem zde.“ Neřekl „budu zde“, ale „jsem zde“. On je zde, ve věčném zde a nyní. Je zde v Srdci každého, je zde také v Jeho ášramu v Tiruvannamalai.   ...číst celé

 

svámí Ramdas - Jméno je Bůh
(Přidáno 13. 3. 2015)

Bůh a Jeho jméno se od sebe neliší. Jméno je samotným Bohem. V okamžiku, kdy myslíme na Jeho Jméno, naše mysl je naplněna přítomností Boží. Není snadnější cesty jak zaměřit myšlenku na Boha, než neustále myslet na Jeho Jméno. Když Jeho jméno hlasitě opakujeme, pociťujeme, že naše srdce je zaplaveno extází lásky, protože zvuk božského Jména probudí srdce do blaha a lásky k Bohu.   ...číst celé

 

Rudolf Skarnitzl - Filozofie advaita védánty
(Přidáno 18. 2. 2015)

Filozofie advaity uvádí, že člověk se skládá ze zvířecího organizmu, který je vybavený intelektem. Když je jeho zvířecí část rozumně uspokojená a zaopatřená základními biologickými a psychickými potřebami, pak může jeho rozumová část vystoupit na vyšší úroveň. Vyšší filozofickou úrovní, pohledy na ni, včetně metafyzických, se zabývá indická filozofie od nepaměti a její aspekty patří v evoluci k nejvyšší.   ...číst celé

 

A. W. Chadwick - Ramana žije
(Přidáno 15. 2. 2015)

Není pochyb o tom, že v Tiruvannamalai možno nalézt stejný mír, jaký byl za časů, kdy Bhagavánovo fyzické tělo bylo ještě s námi. Někteří říkají, že nyní pociťují ještě větší mír než dříve. Jeho podoba odtahovala jejich pozornost, a nyní, když toto rozrušení odpadlo, pociťují neporušené blaho jeho nesmírné aury. Vždyť během posledních dnů prohlásil: „Říkáte, že zemřu. Ano, zemřu! A budu více živ, než kdy předtím.“ A tak tomu je.   ...číst celé

 

Richard Salvame - První slova milosti Šrí Ramany
(Přidáno 8. 1. 2015)

Lidé světa Ramany, tj. ti, co uctívají a hledají cestu podle Bhagavána Ramany, vědí, že první duchovní instrukce, která rozptylovala pochybnosti, vznikla na základě proseb prvních hledajících. Jmenujme alespoň dobře známého Šivaprakašam Pillaje. Po několika letech jsem objevil, že opravdu první písemnou instrukcí našeho milovaného Bhagavána, skutečný mistrovský kousek, předal Ramana svému bratru Nagasvámímu 29. 8. 1896, několik hodin před odjezdem z Madurai do Tiruvannamalai.   ...číst celé

 

Problémy s duchovními učiteli
(Přidáno 21. 12. 2014)

Mnoho našich problémů s duchovními učiteli pochází z nedorozumění, jak uctívat Gurua. Kolem Gurua stvořujeme osobní kult, místo abychom pohlíželi na Gurua jako na prostředek, jak uctívat Božství. Když jsou Guruové uctívání, neměla by to být jejich lidská stránka, která je uctívána, ale božské působení, které se skrze ně děje, tedy Božský Guru v nich.   ...číst celé

 

David Frawley - Jóga ve světle sebezkoumání
(Přidáno 6. 12. 2014)

Ramana Maháriši, pravděpodobně největší indický mudrc moderní Indie, doporučoval átmavičáru neboli sebezkoumání jako nejlepší a nepřímější cestu k seberealizaci. To vedlo k tomu, že někteří si začali myslet, že považoval ostatní jógové praktiky, jako mantru nebo pránajámu, za bezvýznamné nebo zbytečné. Nicméně pečlivé prozkoumání jeho učení ukazuje, že doporučoval různé jógové praktiky uctívání, manter nebo rádža jógy a fakticky povzbuzoval hledající, aby dělali cokoli, co jim pomáhá v sádhaně.   ...číst celé

 

Nevědomost, zlo a svět
(Přidáno 21. 11. 2014)

Žádná duchovní zkušenost nepopírá, že tento svět je málo ideální, neuspokojivý, silně poznamenaný křivdou, utrpením a zlem. Toto zjištění bývá svým způsobem duchovní pobídkou pro většinu lidí – vyjma několika málo těch, ke kterým přichází hlubší duchovní zkušenost samovolně, aniž by k ní byli dostrkáni mocnými, ochromujícími a sužujícími pocity oddělení, které se vznáší v celém rozsahu nad projevenou existencí. Zůstává však otázka, je-li toto skutečný charakter projevení, či zda je tato povaha projevu spojena jen s dobou trvání fyzického světa, takže na touhu po zrození, po vůli projevit se nebo tvořit, je třeba se dívat jako na prvotní hřích a odtáhnutí se od zrodů a projevů by bylo vůbec jedinou možnou cestou k záchraně.   ...číst celé

 

Svámí Pragnánánda - Nauka Ramany Mahárišiho
(Přidáno 25. 8. 2014)

Základní princip Bhagavánova učení vyzdvihuje zkoumání skutečného Já. Dále říká, že pro každou otázku či problém, se kterým se při své bitvě o existenci na tomto světě setkáváme, dostáváme pohotovou odpověď a rozluštění, když své skutečné Já poznáme. Jednoduchý způsob, jakým byl Bhagaván schopen rozluštit záhady a propletence lidského života, byl ve výsledcích tak zázračný, že stačila jeho pouhá přítomnost, aby mnoho pochyb, které by jinak v myslích tázajících nebraly konce, se zcela automaticky vyjasnily.   ...číst celé

 

Mounam - Ticho
(Přidáno 30. 7. 2014)

Bhagaván prohlásil: „Osudy všech duší jsou ustanoveny Bohem, podle jejich minulých činností. Cokoli je určeno, že se stane, to se stane, ať děláš cokoliv, abys tomu zabránil. To je jisté. Proto je nejlepší, když přebýváme v Tichu (mounam).“ To bylo jeho první poučení, vynucené z jeho skále podobnému mlčení jeho usouženou, utrápenou matkou Alagammal, která ho poprvé spatřila na skále Pavalakkundru, na úpatí Arunáčaly.   ...číst celé

 

David Frawley - Univerzální náboženství
(Přidáno 5. 6. 2014)

Pravé náboženství je univerzální a věčné. Samo o sobě je životem, pravdou a bytím. Není ničím, k čemu by se mohl člověk připojit nebo být z od něj odloučen. Nemůže ho vlastnit a ti, co si činí nárok, že jej mají, ti ho ztratili. Univerzální náboženství je univerzálním vědomím a láskou. Požaduje na nás, abychom žili podle velkých zákonů života, z nichž nejpřednější je jednota všech bytostí.   ...číst celé

 

Rudolf Skarnitzl - Sebezkoumání - átmavičára Ramany Mahárišiho
(Přidáno 3. 6. 2014)

Ramana Maháriši, který byl svými stoupenci nazýván Bhagaván, což je oslovení, označující Božství, byl zcela ojedinělým zjevem 20. století. Narodil se 30. prosince 1879 v Tiručuzi, v tamilském distriktu jižní Indie. Jeho původní jméno bylo Venkataráman a jako chlapec miloval sport, ve škole však nevynikal zájmem o přednášená témata. Jednoho dne potkal příbuzného, který se právě vrátil z cesty a který mu řekl, že přichází od posvátné hory Arunáčaly. Slovo Arunáčala nezvykle vzrušilo jeho mysl a tak se hned zeptal, kde to je. Dozvěděl se, že na úpatí Arunáčaly leží město Tiruvannamalai.   ...číst celé

 

Komentář k 20. verši sbírky Bhagavána Šrí Ramany Maháršiho: „Čtyřicet slok o Skutečnosti“
(Přidáno 9. 4. 2014)

Text 20. verše:
Když jedinec vidí Boha, aniž by byl realizován ve svém vlastním pravém Já – v tom, co je Vidoucí - bude to jen projekcí mysli. Není Boha, odděleného od Vidoucího; mít vizi Boha, znamená být ponořen v substrátu vlastního pravého Já.

Komentář:
Říká se, že uctívající mohou dosáhnout cíl nejvyššího osvobození tím, uctívají Boha ve jménu a tvaru. Všichni jsme asi četli o těch, kteří měli vizi Boha. Copak však není Bůh – nejvyšší Zdroj všeho – také nad myslí? Smysly nejsou schopny dosáhnout Zdroj, kde všechny myšlenky zcela vymizely, a ego se rozpustilo v čiré vědomí. Z čirého vědomí se jako projev vynořuje ego, mysl a posléze celý vesmír. Ta Skutečnost, která je našim pravým Já, je Vidoucím všeho.   ...číst celé

 

Rudolf Skarnitzl - Přednáška o józe
(Přidáno 25. 3. 2014)

Úvodem bych se rád zmínil o problematice postoje k józe. V zásadě jej můžeme rozdělit na kladný a záporný. Existuje názor, že záporný postoj k józe pramení z pouhé neinformovanosti a nepochopení. Jsou lidé, kteří jsou na jógu alergičtí. Je tomu zpravidla proto, že o ní vědí jen málo, a to málo na ně negativně zapůsobilo. Proto ji podezírají a prohlašují o ní, že je snůškou nevědeckého šarlatánství čí prapodivného náboženství. Je pravdou, že v józe používáme některé termíny, které mají pro nezasvěcené „laciný náboženský zvuk“ – a v tom je kámen úrazu. Jóga ale není náboženstvím, ani záležitostí čistě psychologickou a ani není prostředkem k získání vyšších sil.   ...číst celé

 

Denis Hartel: Život – problémy – lekce
(Přidáno 1. 3. 2014)

Jiným pojmem pro „život“ je „problémy“. Bůh je však milostivý, protože jiným slovem pro „problémy“ jsou „lekce“. Bůh nás nechává prožít vše možné, aby podpořil náš duchovní vývoj. Když to bereme jako problémy, pak se tyto věci stanou problémy a my trpíme. Když se ale na vše díváme jako na lekce, stanou se z problémů prostředky, které vedou k vyšším duchovním stavům. Volba je na nás.   ...číst celé

 

Blaho Já - rozhovor s Ramanou Maharišim
(Přidáno 8. 2. 2014)

Přestaň myslet na ne-já, pak bude čirost mysli převládat. Znalec (nebo také svědek) tohoto čistého poznání – prostého jakýchkoli změn – to je svrchované Poznání (pará samvid). Toto je plné blaha, a proto je nejvyšším cílem. Je to stavem celistvého blaha. Bída je výsledkem omezení (upádhí), která naprosto nejsou v Já – Self. Poznání je zhuštěním celkového blaha, vyplývajícího ze všech forem potěšení všech žijících bytostí vůbec. Touha po jakémkoli štěstí je jen touhou po blahu Já.   ...číst celé

 

Význam slabiky ÓM a symbolika tančícího Šivy
(Přidáno 2. 2. 2014)

Popis dvou symbolů hinduismu   ...číst celé

 

David Frawley – Praxe sebezkoumání
(Přidáno 16. 1. 2014)

Sebezkoumání je meditační proces, který zahrnuje stopování kořene myšlenek ke svému zdroji v Srdci. Tento proces nám ukazuje, jak přivést naše ego zpět k božskému Já Jsem do středu naší existence, ve kterém mizí veškeré zakoušení odděleného já. Sebezkoumání je nejdůležitějším přístupem jógy poznání (džňána jógy), která je tradičně považována za nejvyšší jógu.   ...číst celé

 

Islámská mystika – láska k Bohu
(Přidáno 5. 1. 2014)

Jsme-li rádi poslušní Boha, je to znamením lásky k Bohu. Miluje-li Bůh svého služebníka, pak i služebník miluje svého Pána. Služebník není schopen milovat dříve, než Bůh miluje služebníka. To nastane, spatří-li služebníka, jak se snaží Bohu zalíbit. Protože již samotná snažení se Bohu zalíbit – ať jsou jakkoli nedokonalá – vzbuzují v Bohu osvobozující lásku.   ...číst celé