"Srdce je jediná skutečnost. Mysl je jen přechodné stádium. Stát se vlastním Já znamená vstoupit do Srdce."
Úvodní stránka
Knihy
Přednášky
Texty
Videa
Fotografie

Ramana Maháriši
Arunáčala
Annamalai svámí
Sádhu Óm
Robert Adams
První slova milosti Šrí Ramany
Richard Salvame

 

 

 

 

Původ článku není znám.

Lidé světa Ramany, tj. ti, co uctívají a hledají cestu podle Bhagavána Ramany, vědí, že první duchovní instrukce, která rozptylovala pochybnosti, vznikla na základě proseb prvních hledajících. Jmenujme alespoň dobře známého Šivaprakašam Pillaje. Po několika letech jsem objevil, že opravdu první písemnou instrukcí našeho milovaného Bhagavána, skutečný mistrovský kousek, předal Ramana svému bratru Nagasvámímu 29. 8. 1896, několik hodin před odjezdem z Madurai do Tiruvannamalai. Tento nález byl pro mě jako zjevení, nikoli pro nezvyklost náhlého odhalení, ale jako výsledek mého intelektuálního zkoumání. Tehdy mne to nutilo, abych se s objevem svěřil ostatnímu Ramanově světu, ale neudělal jsem to. Až nyní, po velkém přemýšlení, jsem hotov to učinit.

To, co napsal je opravdu úplná džňána, ale navíc nese jedinečnou pečeť v historii velkých Mistrů. Napsal několik řádek, které proložil mezerami. Pro mne jsou to první slova milosti, je to veledílo všech instrukcí, které poskytnul těm hledajícím, kteří za Ním přišli.

Ramana řekl: „Mezera, která odděluje dvě po sobě jdoucí myšlenky, představuje čirý „Já stav“ – je Skutečností, je Existencí, Uvědomováním a absolutním Blahem.“

Pro mne jsou důležitá slova „myšlenky“, „mezera“ mezi nimi a „čirý Já stav“.

Mnoho let jsem přemýšlel o těchto slovech milosti. Aby člověk zažil „čirý Já stav“, musí být hledající tohoto „čirého Já stavu“ v intervalu či mezeře, která je mezi dvěma po sobě následujícími myšlenkami. V této mezeře je místo jen pro „čirý Já stav“. To znamená, že hledající „čirého Já stavu“, se stane „čirým Já stavem“ jen pokud je v intervalu, oddělující dvě po sobě následující myšlenky.

Když se hledající snaží ujistit, že je opravdu v intervalu mezi dvěma oddělenými myšlenkami, pak už není v „čirém Já stavu“, ale je ten, kdo hledá „čirý Já stav“ – protože myslí.

Mnoho let jsem si myslel, že hledající se stane „čirým Já stavem“, ale teprve nyní vím, že ten, který hledá „čirý Já stav“ JE „čirým Já stavem“ oddělujícím dvě po sobě následující myšlenky. Náš milovaný Ramana řekl: „Átman je prosté Bytí, a ne být tím nebo oním, ale pouze Být.“. Jak nesmírný je náš omyl. Hledající zmizí, jako stín se rozplyne a zanechá po sobě jen „čirý Já stav.“

Trvalo mi to 17 let, než jsem porozuměl těmto slovům milosti našeho Milovaného.

 

Ramana Mahariši