"Milost je počátek i konec. Introverze je dílem milosti, vytrvalost je milostí a realizace je milostí."
Úvodní stránka
Knihy
Přednášky
Texty
Videa
Fotografie

Ramana Maháriši
Arunáčala
Annamalai svámí
Sádhu Óm
Robert Adams
Překlady jiných autorů
zveřejněné v letech 2011 - 2015

Robert Adams - Roberte, opravdu jsi džňáninem?
překlad LH,    (Přidáno 15. 12. 2015)

Dneska ráno mi volala nějaká žena a ptala se mě: „Roberte, opravdu jsi džňáninem nebo jsi jen Robert? Co jsi? Nikdy neříkáš, že jsi džňánin. Nikdy se nezmíníš, že jsi osvícený. Vůbec o sobě nic neříkáš. Kým jsi, Roberte?“ Zvídavá mysl to chce zkrátka vědět. (Návštěvníci se smějí.) Podělím se s vámi o odpověď, kterou jsem jí dal.  ...číst celé

 

Michael James - Bůh jako absolutní skutečnost (4/4)
překlad LH,    (Přidáno 16. 11. 2015)

K pádnému vyvrácení argumentu naší oddělenosti od Boha – neomezené celistvosti, nekonečné a absolutní zkušenosti, která jediná existuje, a která je dokonale nedvojná, a tedy zcela prostá částí – slouží tři verše z Guru Váčaka Kovai. Ve verši 888 Šrí Ramana zdůrazňuje, že neomezená celistvost existuje sama o sobě, a odvolává se na citát z Véd, kde se praví: „Když je púrna (celistvost) vyňata z púrna, sama o sobě jen púrna zůstává.“  ...číst celé

 

Philippe Yves Walle - Kdo jsem já, kde jsem já, kdy jsem já?
překlad LH,    (Přidáno 24. 10. 2015)

Bhagaván Šrí Ramana nebyl filozof nebo někdo, kdo se pokouší zavést nový duchovní řád. Byl realizovanou bytostí, jejíž řeč a chování pramení z přímé zkušenosti. Občas se někomu, kdo je na duchovní cestě – ať už je pokročilý či nikoli – přihodí, se ve zlomku sekundy přijde dočasné uvědomění si Svrchovaného Já, a tak definitivně pozná, co je jeho duchovní a věčnou podstatou. Podobná zkušenost nastala i u Ramany, když byl pouhým šestnáctiletým mladíkem, ale s tím rozdílem, že byla trvalá.   ...číst celé

 

David Godman - Můj chrámový život
překlad Ivo Ries,    (Přidáno 18. 10. 2015)

Text je dostupný ve formátu PDF: David Godmen - Můj chrámový život

 

Rozhovor Roba Sackse s Davidem Godmanem
překlad Ivo Ries,    (Přidáno 30. 9. 2015)

Text je dostupný ve formátu PDF: Rozhovor Roba Sackse s Davidem Godmanem

 

Robert Adams - Zdraví, nemoc a smrt
překlad LH,    (Přidáno 17. 9. 2015)

Během týdne se ledacos´ událo. Kamarád Ken, který sem párkrát přišel, odložil své tělo. Někteří lidé jsou nemocní. Jiní z vás jsou velice zdraví. Takže dnes večer budeme mluvit o zdraví, nemoci a smrti.  ...číst celé

 

Život v inspiraci Šrí Ramanou Mahárišim - Rozhovor indického akademika Maaloka s Davidem Godmanem
překlad Ivo Ries,    (Přidáno 6. 8. 2015)

Text je dostupný ve formátu PDF: Život v inspiraci Šrí Ramanou Mahárišim

 

Michael James - Bůh jako púrna - neomezená celistvost (3/4)
překlad LH,    (Přidáno 23. 7. 2015)

Důvod, proč jsme v předešlé kapitole uvedli (výňatek z tohoto textu je v článku Svět je stvořen naší představivosti), že tento svět není stvořen Bohem, je ten, že skutečná - nirguna - forma Boha je pouhé Bytí, a proto nikdy nic nečiní a že ve své imaginární - saguna - formě je Bůh i tento svět simultánně stvořen. Možno říci, že Bůh, jako zdánlivě oddělená svrchovaná bytost, se projevuje jedině tehdy, když my, jako zdánlivě oddělená individuální bytost, vstupujeme do existence.  ...číst celé

 

Život a učení Šrí Ramany - Rozhovor Johna Davida s Davidem Godmanem
překlad Ivo Ries,    (Přidáno 17. 4. 2015)

Text je dostupný ve formátu PDF: Život a učení Šrí Ramany

 

Emma Dostálová - Umění Být (vzpomínky na návštěvu Ramanášramu v roce 2010)
(Přidáno 28. 3. 2015)

Zájem o jógu vede ty, kteří se jí věnují, ke stále hlubšímu zájmu o Indii, která ji zrodila a především o její duchovní základy, jež jsou pevně zakotveny v indickém hinduismu. Cesta do jižní Indie, do jednoho z poutních míst, k úpatí posvátné hory Arunáčaly, pro mne byla tedy logickým završením mého zájmu o jógu.  ...číst celé

 

Michael James - Zažití Boha v Jeho opravdovosti (2/4)
překlad LH,    (Přidáno 1. 3. 2015)

Abychom zažili nirguna formu Bohu – tedy Boha v Jeho opravdovosti – musíme zažít sami sebe tak, jak či co opravdu jsme. V naší esenciální přirozenosti jsme jediné, absolutně nedvojné, sebe vědomé bytí „Já jsem“, prosté všech gun. Takže jedině, když stále zůstáváme jako naše nekonečné, jasné, sebe si vědomé bytí „Já jsem“, a tím zabráníme vyvstání neskutečného, objekty poznávajícího vědomí, které nazýváme myslí, tak budeme schopni zažít Boha v jeho opravdovosti – jako naše vlastní pravé Self (Já), které je jedinou nirguna skutečností.  ...číst celé

 

Robert Adams - Opravdu existuje karma?
překlad LH,    (Přidáno 21. 1. 2015)

Opravdu existuje karma? Vím, že můžete říci: „Ne, neexistuje.“ Ale dokud věříte, že jste tělem a myslí, dokud pociťujete vesmír jako skutečný, tak se nemůžete klamat. Nelžete sami sobě. Pokud vás svět ruší, pokud vás lidé obtěžují, jestliže vás trápí okolnosti, a když reagujete na situace, pak to znamená, že věříte, že jste tělo, které prochází těmito zkušenostmi. A dokud procházíte zkušenostmi, tak dotud jste pod vlivem karmy.  ...číst celé

 

Joel Goldsmith - Cesta džňány v křesťanství
překlad LH,    (Přidáno 24. 12. 2014)

Kontemplativní (rozjímavá, hloubavá) meditace je přípravným stupněm pro čistou meditaci beze slov nebo myšlenek a jejím hlavním účelem je přidržet mysl u Boha, nedovolit jí se od něj vzdalovat. Mysl musí vzít na vědomí, že On je vším ve všem, takže v tichu a s důvěrou můžeme říci: „Buď tich a znej, že já jsem Bůh.“ (Žalm 46.11).  ...číst celé

 

Michael James - Bůh jako nirguna a saguna brahman (1/4)
překlad LH,    (Přidáno 25. 11. 2014)

Nejvyšší pravdou o Bohu je, že On je naše pravé Já, naše základní a esenciální sebe si uvědomující bytí, které vždy zažíváme jako „Já jsem“. Bůh je jak naše bytí, tak i naše vědomí našeho bytí – našeho dokonale nedvojného bytí-vědomí neboli sat-čit.  ...číst celé

 

Robert Adams - Cesta džňány není pro každého
překlad LH,    (Přidáno 31. 8. 2014)

Cesta džňány není pro každého. Je to učení pro ty, kteří se zřejmě už v dřívějších životech věnovali hluboké duchovní praxi, nebo je to pro lidi, kteří byli bhakty a v tomto životě touží po procitnutí. Pro tyto lidi má cesta džňány význam. Ale pro průměrné lidi je to jen výlet ega. Pro běžného člověka džňána absolutně nic neznamená. Pro ně je to jen nějaké intelektuální žvatlání, opřené o používání jistých výrazů, jako „já jsem vědomí“, „já jsem svoboda“, nicméně jejich mysl je kdesi jinde. Jejich myšlenky věří na něco jiného. Konec konců, kolik lidí se opravdu může dotknout džňány a zakusit toto učení hluboko ve svém srdci?  ...číst celé

 

Sarvepalli Rádhakrisnan - Etika Bhagavadgíty a Kant
překlad Veronika Lounová,    (Přidáno 13. 8. 2014)

Podobnost etického konceptu Bhagavadgíty a etiky kritického filosofa Kanta je očividná. Všimne si toho i povrchní čtenář. Oba systémy se brání nadvládě smyslů a oba jsou zajedno v tom, že morální zákon vyžaduje, abychom konali službu jen pro službu samotnou. Přestože se oba systémy v mnohém shodují, jejich důkladnějším studiem objevíme závažné odlišnosti.   ...číst celé

 

Robert Adams - Štěstí
překlad LH,    (Přidáno 14. 7. 2014)

Každý na této planetě, každá lidská bytost, dělá to, co dělá jen z jednoho důvodu – aby dosáhl či dosáhla štěstí. Přemýšlejte o tom. Vše co děláte, vše, je k tomu, abyste se stali šťastní. Lidé se vezmou, aby byli šťastní. Pak se rozvedou, aby byli šťastní. Pak se vezmou, aby byli opět šťastní. A pak se opět rozvedou, aby byli šťastní. Vše, co děláte, je, abyste byli šťastní.  ...číst celé

 

Sarvepalli Rádhakrisnan - Etika Védánty
překlad Veronika Lounová,    (Přidáno 8. 7. 2014)

Každý filosofický systém je prověřován svojí etickou doktrínou a je posuzován na základě svého potenciálu podílet se na zkvalitnění života. Proto si položme otázku, nakolik uspokojuje filosofie Védánty nároky morálního poznání. Nejenom šaty, ale i hluboké úvahy podléhají módě a v poslední době je jakousi filosofickou módou považovat systém Védánty za neetický. Pečlivý pozorovatel si ovšem všimne, že tato doktrína je s etickými zájmy v souladu.  ...číst celé

 

Monica Bose - Vzpomínky na mé dospívání, prožité v přítomnosti Bhagavána
překlad LH,    (Přidáno 25. 6. 2014)

Počátkem roku 1940, když mi bylo jedenáct let, žila jsem v Brightonu se svojí francouzskou babičkou. Má matka byla v Tiruvannamalai a od roku 1936 byla oddaným stoupencem Bhagavána. Můj otec, armádní chirurg, byl v aktivní službě na Středním východě. Když začalo německé bombardování Anglie, má matka chtěla, abychom se vrátili do Indie. Přijela do Bombaje, aby se tu s námi setkala a vzala nás zpět do Tiruvannamalai, přímo do přítomnosti Bhagavána, jejího velkého Mistra.  ...číst celé

 

Robert Adams - Za iluzorním světem máji
překlad LH,    (Přidáno 18. 4. 2014)

Robert Adams: Dobrý večer. Je dobré být znovu s vámi v této krásné místnosti, s Henrym, v jeho domě, s jeho psem a sluncem, které mi svítí do očí. Vítejte. Vidím zde několik nových tváří. Chci vám připomenout, že nedělám žádné proslovy. Nedávám žádné přednášky. Nejsem filozof. Nečiním kázání. Nedávám nic. Nejsem nic. Jestliže jste přišli vyslechnout hlubokomyslnou přednášku, zapomeňte na to.  ...číst celé

 

Dakšinamurti - prvotní Guru
překlad LH,    (Přidáno 15. 3. 2014)

V Indii existuje starobylá legenda, týkající se prapůvodního Gurua, mladičkého mudrce Dakšinamurtiho, který je v tamilských chrámech vyobrazen, jak sedí pod banyánovým stromem, otočený čelem k jihu, s levou nohou položenou křížem na pravou. Jeho pravá noha pak spočívá na malém démonovi, který představuje nevědomost.  ...číst celé

 

Výňatky ze satsangů Roberta Adamse
překlad LH,    (Přidáno 13. 5. 2013)

Nejvyšším učením světa je Ticho. Nadto není nic vyššího.
Uctívajícím, kteří usedají v přítomnosti Mudrce, se jejich mysl očišťuje již pouhým přebýváním s Mudrcem. Mysl se takto očišťuje samovolně. Slova nejsou nutná. Mlčení je nejzazší Skutečnost. Všechno na tomto světě existuje skrze Ticho.  ...číst celé

 

Vím. Ale jak se vysvobodit?
překlad Tomáš Vodrážka,    (Přidáno 11. 9. 2012)

Velmi těžce bojuji s učením Šrí Ramany o dosažení štěstí tázáním se 'Kdo jsem Já'. Přemýšlel jsem, zda by mně někdo zkusil pomoci porozumět tomu, co se ve mně děje.
Intenzivně medituji o 'Kdo jsem Já' každý den po dobu posledních sedmi let. Cítím, že mentálně, a svým způsobem i duchovně, jsem si vědom odpovědi. Zatím jsem ale v hluboké emocionální bolesti a ve velké depresi. V tomto stavu jsem už tři nebo čtyři roky. Nemám žádný pocit jistoty a bezpečí.  ...číst celé

 

Ramana Maháriši hovoří o osudu a svobodné vůli
překlad LH,    (Přidáno 3. 9. 2012)

Jedno letní odpoledne jsem seděl naproti Bhagavánovi ve staré hale, s vějířem v ruce, a řekl jsem mu: „Rozumím tomu, že význačné události v lidském životě, jako je místo narození, národnost, rodina, povolání či profese, svatba, smrt atd. jsou předurčeny jeho karmou. Ale je možné, že všechny detaily jeho života – do poslední minuty – jsou také takto předurčeny? Například nyní položím tento vějíř, který je v mé ruce, dolů na zem. Je možné, že bylo rozhodnuto, že toho a toho dne, v takovou a takovou hodinu se musím takto pohnout a položit zde vějíř dolů na zem?“  ...číst celé

 

Pohled do tváře Ramany Mahárišiho
překlad Erik Čipera,    (Přidáno 11. 8. 2011)

Říká se, že jeden snímek může sdělovat příběh tisíce slov. Fotografie Bhagavána Šrí Ramany Mahárišiho, zvláště slavná tzv. „Wellingova busta“ (ke shlédnutí na konci článku), vypraví příběh, který v očích těch, kdo uctívají Šrí Ramanu, nikdy nekončí. Slova nejsou schopna popsat elektrizující účinek pociťovaný těmi, kdo hledí do Jeho očí na této fotografii. Vyprávění hledajících ze všech koutů světa, kteří se k této fotografii šťastným řízením osudu dostali, jsou tak nesčetná, že vylučují nahodilost. Všechna jejich sdělení zmiňují absolutní jistotu setkání s tím, co hledali. Je to jako kdyby se cosi neviditelného přepnulo v jejich mysli a život již nebyl nikdy více takový, jako před tím.  ...číst celé