"Musíme prostě jen odhodit dlouholeté samskáry (vnitřní tendence), které v sobě máme. Když jsme se jich všech vzdali, zazáří samotné Já. "
Úvodní stránka
Knihy
Přednášky
Texty
Videa
Fotografie

Ramana Maháriši
Arunáčala
Annamalai svámí
Sádhu Óm
Robert Adams
Výňatky ze satsangů Roberta Adamse

 

 

 

 

Článek vyšel v časopise "The Mountain Path" (čtvrtletník vydávaný Ramanášramem) - v čísle II, roku 1993.

Nejvyšší učení

Nejvyšším učením světa je Ticho. Nadto není nic vyššího.

Uctívajícím, kteří usedají v přítomnosti Mudrce, se jejich mysl očišťuje již pouhým přebýváním s Mudrcem. Mysl se takto očišťuje samovolně. Slova nejsou nutná. Mlčení je nejzazší Skutečnost. Všechno na tomto světě existuje skrze Ticho.

Opravdové Ticho vlastně znamená jít hluboko dovnitř sebe sama, kde není konání, kde překračujete čas a prostor. Vstupujete do nové dimenze prázdnoty. Zde jsou všechny síly. To je váš pravý domov. Vždy jste toho součástí – v hlubině Ticha, kde není dobré a špatné, nikdo tu o nic neusiluje. Pouhé Bytí, čisté Bytí.

Jediná svoboda, kterou vždy máte, je, že se ponoříte hluboko do Ticha a přesáhnete, přeměníte svět, vaše tělo a vaše záležitosti.

 

Bezmezný prostor

Když ve svém srdci začínáte pociťovat, že jste neomezeným prostorem, tehdy se rodí vaše štěstí. Tím, že začínáte sebe sama pociťovat jako neomezený prostor, tak všechny vaše nesmyslné záležitosti počnou mizet. Dosud jste si neujistili, že uvnitř sebe sama jste neohraničení. Jen pozorujte, sledujte, staňte se svědkem. Dohlédnete za běžný obzor světa a uvidíte, že všechny stromy, hory, planety visí v prostoru. A začnete rozpoznávat, že vaše tělo – to co se jeví jako vaše tělo – je stejné jako stromy nebo měsíc či slunce. Samo od sebe se tělo začne jevit jako věc, která také visí v neohraničeném prostoru.

Protože jste schopni toto pozorovat, vidět a zakoušet, pak realizace, která k vám přijde, musí být tímto neohraničeným prostorem, který zahrnuje vaše tělo, mysl a vše ostatní, co na světě existuje. Jakmile nad tímto začnete uvažovat, mysl se stane tišší a tišší a tišší, až do dne, kdy definitivně odpadne. Pak budete tímto neomezeným prostorem. Přesto se ukáže, že jste také tělem. To je paradox. Proto je nejlepší sedět v tichu a o tom všem nemluvit.

 

Vše je snem

Vy jste skuteční. Vše, co se vám jeví, je klamné. Ztotožněte se skutečností, ne s neskutečným. Nepřijímejte vše, co vidíte, jako opravdové. Jediná svoboda, kterou máte, je otočit se dovnitř. Jednoho dne se z tohoto snu probudíte – kvůli tomu je to také sen – a budete svobodní. Neexistuje nic takového jako narození, neexistuje nic takového jako smrt. Nikdo se nerodí, nikdo neumírá a není ničeho mezi zrodem a smrtí. Vše, co se objevuje, neexistuje. Existuje pouze Self. Všechno toto je Self a „já jsem To“.

Jste absolutní skutečností, nejzazší jednotou. Jste vědomí, prázdnota, sat-čit-ánanda. To je vaše pravá přirozenost. Proč v ní nezůstávat a nebýt svobodný?

Vyprázdněte vaši mysl. Ztište se a všechno se bude odehrávat v souzvuku s vlastní harmonií. Opravdu zde není nic, co byste museli dělat. Pouze být tišší. „Buď tich a věz, že já jsem Bůh.“ Já jsem jakožto Self! Přijměte to a buďte volní.

Proč myslíte na jiné věci? Proč jste zaujati svým tělem? Nebo svojí myslí? Či světem? Problémy se vyřeší opuštěním „usilujícího“. To neznamená, že nebudete nic dělat. Vaše tělo bude vykonávat činy, kvůli nimž sem přišlo. Zamýšlíte-li být účetním, budete účetním. Chcete-li být kazatelem, stanete se kazatelem. Chcete-li být bezdomovcem, budete bezdomovcem. Absolutně s tím nemáte nic do činění.

Povolte své mysli říkat a myslet způsobem, jak je zvyklá, ale neztotožňujte se s ní. Dovolte svému tělu dělat to, co musí, ale nereagujte na to. Vše se odehraje podle svého vlastního souladu. Když necháte vaši mysl myslet podle její harmonie, myšlenky se postupně rozptýlí a brzy budete mít prázdnou mysl. Prázdná mysl je vědomí, realizace.

Jakmile se začnete ztotožňovat se skutečností, s vědomím, opustí vás všechny obavy, pochyby, veškeré nesprávné myšlení a budete svobodní.

 

Jenom jediné Já (Self, átman)

Existuje pouze jediné Já (Self). To, co cítíte k někomu jinému, cítíme sami k sobě. To, co uděláte komukoli jinému, děláte sami sobě. Pokud pomůžete někomu jinému, pomáháte sami sobě a jestliže někomu jinému ublížíte, ubližujete sami sobě.

Co vaše tělo činí, to je dáno karmou. Nemá to s vámi nic do činění. Když si uvědomíte „nejsem tělo, nejsem mysl a nejsem konající“ pak jste v bezpečí. Ale tak dlouho, dokud si myslíte, že pro někoho děláte něco laskavého, tak dlouho budete chtít odměnu, budete chtít uznání. Ale jakmile poznáte, že je pouze jediné Já (Self), automaticky budete laskaví ke každému. Ctnost je vaší vlastní odměnou.

Dotaz: Takže seberealizace je odstranění mě samotného – jako odděleného jedince?

Robert Adams: Ano přesně. Je to také odstranění představy „jsem seberealizovaný“. Existuje pouze Ticho. Nelze to vysvětlovat. Je to mystérium. Omezené nemůže nikdy obsáhnout neomezené. Pro vysvětlení tohoto neexistují žádná slova. Vše je v pořádku. Vědomí je blaženost, láska – ne tak, jak ji známe, ale miliónkrát silnější. A to je naše pravá přirozenost. Buďte svým pravým Já (Self).

 

Robert Adams