"Bůh určí tvou budoucnost a dokoná dílo. Co má být učiněno, bude učiněno v příslušné době. Nedělej si starosti. Přebývej v srdci a své činy přenech božství."
Úvodní stránka
Knihy
Přednášky
Texty
Videa
Fotografie

Ramana Maháriši
Arunáčala
Annamalai svámí
Sádhu Óm
Robert Adams
Za iluzorním světem máji
Robert Adams

 

 

 

 

Přepis satsangu z 6. 6. 1991

Robert Adams: Dobrý večer. Je dobré být znovu s vámi v této krásné místnosti, s Henrym, v jeho domě, s jeho psem a sluncem, které mi svítí do očí. Vítejte. Vidím zde několik nových tváří. Chci vám připomenout, že nedělám žádné proslovy. Nedávám žádné přednášky. Nejsem filozof. Nečiním kázání. Nedávám nic. Nejsem nic. Jestliže jste přišli vyslechnout hlubokomyslnou přednášku, zapomeňte na to.

Opravdu není co říci. Slova jsou zbytečná. Jediný důvod, proč užívám slov, je, abych odhalil ticho ve slovech. Ticho je Pravda. Pravdu nemůžete vysvětlit slovy. Slova začnou postrádat smysl, stanou se nadbytečná. Pravda k vám přijde zcela prostě, když se připravíte skrze hlubokou podrobenost k sobě samému, odevzdáním všech vazeb, odevzdáním těla, vaší mysli a všeho, co je pro vás důležité vašemu pravému Já – Self. Tak dlouho, dokud budete cokoli držet, se vám bude Skutečnost vyhýbat. Skutečnost přijde jedině tehdy, když odložíte sami sebe, když odložíte své ego, když odložíte své potřeby, svá přání, snahu se něčím stát, odložíte touhy, když odložíte snahu stát se sebe-realizovaným, když zkrátka vše necháte být. Pak se stane něco báječného. Začnete se rozpínat. Ne vaše tělo, ale vědomí, kterým jste. Stanete se vše prostupující, absolutní Skutečností. Stane se to samo od sebe.

Vše, co pociťujete, slyšíte, čeho se dotýkáte, co cítíte a chutnáte, je mája. Všechno je mája – velká iluze. Většina z nás však nerozumí, čím mája opravdu je. Má snaha vysvětlit máju – je májou. Vše, co vaše oči spatří, to považujete za důležité, a to je mája. Vše, co slyšíte, vše, co čtete, vše, co se snažíte na sobě zlepšit – to vše je mája. Vybavil se mi příběh.

Jednou se spolu bavili Buddha a Nárada, jeho hlavní žák, a Nárada se zeptal: „Mistře, co je podle vás mája? Tvrdíte, že všechno je mája. Je možné to nějak jednoduše vysvětlit? Co je mája?“ A Buddha odpověděl: „Dobře, pojďme se projít. Vysvětlím ti to.“ Kráčeli prašnou cestou. Buddha nepronesl jediné slovo. Nárada se znovu zeptal: „Mistře, vysvětlíte mi, co je mája?“ Buddha řekl: „Ano. Ale zrovna mám žízeň. Můžeš mi prosím přinést sklenici vody?“ Nárada mistrovu prosbu poslechl. Šel dál po cestě a uviděl dům. Zaklepal na dveře a otevřela nějaká paní. Nárada se zeptal: „Mohu prosím dostat sklenici vody?“ Paní odpověděla: „Ano, pojďte dál,“ a kývla na svoji dceru, „dej tomuto pánovi sklenici vody.“ Nárada pohlédl na dívku. Byla smyslně krásná. Nárada nikdy nic tak krásného v životě neviděl. A stará paní pravila: „Chcete se oženit s mojí dcerou?“ „Proč ne?“ řekl Nárada.

A tak se vzali. Nárada pracoval na polích. Měl dva syny a dceru. Přešlo mnoho let. Jednoho dne přišly deště a vichřice a země začala mizet pod vodou. Voda stoupala až k jeho domu. Nárada nashromáždil veškerý nábytek domu na jedno místo a celá jeho rodina si na tento nábytek vylezla. Ale voda stále stoupala, výš a výš. Nakonec museli utéci na střechu domu. Na střeše domu byla tyč, na kterou se věšelo prádlo, a všichni se této tyče drželi, aby si zachránili životy. Vítr foukal rychlostí 150 mil za hodinu. Voda stále stoupala výš a výš. Nakonec to jeho dcera vzdala a utopila se. Nárada byl smutkem bez sebe, ale co mohl dělat? Pak se jeho první syn už nedokázal dále držet, pustil se a utopil se. V tu chvíli se Nárada zachvěl smutkem. Nemohl porozumět, co se to děje. Pak se pustil i jeho druhý syn. Potom se pustila i jeho tchýně a Nárada řekl: „Budiž, stejně už byla stará.“ Ale pak se pustila i jeho žena a Nárada se zcela zhroutil. Už se nemohl déle udržet a téměř se pustil, když náhle zpozoroval sám sebe, jak stojí před Buddhou se sklenicí vody. A Buddha řekl: „Co je s tebou? Dej mi napít.“ Nárada odpověděl: „teď už vím, co je mája.“

Tento příběh se týká také nás. Jsme tak zapletení do světa, vše bereme tak vážně. První chyba, kterou děláme, je, že si myslíme, že jsme důležití, že je tělo důležité. Pokoušíme se tělo zlepšovat. Chceme, aby se tělo cítilo dobře. Pro tělo děláme všechno možné. Postupně se nás zmocní všechny světské problémy. Nerozumíme tomu, že všechno je předurčené. Místo abychom zkoušeli najít sebe sama, abychom si kladli otázku „kdo jsem já?“, jsme pohlceni světskými záležitostmi. Zajímají nás všechny krásné věci světa, věříme, že jsou věčné a skutečné. Zaplétáme se i do všech ošklivých věcí ve světě a chceme se jich zbavit a změnit je na krásné. Jsme tak pohlceni světem, že nemáme čas myslet na Skutečnost.

Bohužel to je důvod, proč přicházejí pohromy, jako smrt či nemoci, nebo odloučení od rodiny, ať už z nejrůznějších důvodů. Tehdy si začneme klást otázku: „Co je vlastně účelem života? Narodil jsem se, zemřu a mezitím namáhavě usiluji dosáhnout štěstí. A když ho dosáhnu, není to to, co jsem si myslel. Co je skutečnost? Co je život?“

Vytvoříte-li přání, poznat sama sebe, něco se změní. Naleznete knihu. Naleznete přítele, možná bude i o krůček dál, než vy. Začnete klást otázky. Začnete číst. A pak začnete rozumět, že za narozením, chozením do školy, prací, rodinou, dospělostí, stárnutím a smrtí, je něco dalšího. Život se stává více smysluplný. Ale přeci jen řeknete: „Ještě jsem smysl života neochutnal. Znám pouze svůj vnějšek, svoji povrchnost.“ Budete-li takto upřímně pokračovat, budete přivedeni k učiteli, ale možná také k řece či stromu, k čemukoli, z čeho pro vás dokáže vzejít hlubší pochopení a začnete jít hlouběji do sebe sama. Nemám na mysli meditaci, protože ta může být použita nesprávně. Začnete se nořit hluboko do sebe sama. Začnete pociťovat, co nikdy před tím. Budou chvíle blaženosti, ale zase odejdou a vrátíte se zpátky ke svému starému já. Začnete více přemýšlet o životě, co to vlastně je.

Jednoho dne se něco stane. Začnete si uvědomovat, že je to vaše myšlení, které je příčinou problémů, které máte. Je příčinou iluze, máji. Vaše myšlenky jsou problémem. Uvažujete o tom. Guru uvnitř vás bude probuzený. Pro vaši upřímnost, pro vaši touhu se probudit, která je silnější než cokoli jiného na světě, vás vnitřní guru vede k vnějšímu guruovi. A vnější guru vám řekne, že osobní já je pouze myšlenka, idea. Označujete se to jako „já – myšlenka“. Musíte najít zdroj tohoto „já“, které je na pravé straně hrudi. Když bude zůstávat ve zdroji myšlenky já, stočí vás to k pravému Já, k Self, které je vědomím, absolutní Skutečností. Pak budete svobodní.

To je pouze začátek. Začnete s praxí a vaše praxe vám přinese mnoho zážitků. Navštívíte okultní sféry. Budete slyšet nádhernou hudbu. Uvidíte geometrické tvary. Budete navštíveni Mudrci. Poběžíte ke guruovi a řeknete mu o všech svých zážitcích. A on vám vysvětlí: „To nic není. To je mateřská školka. Musíš jít za. Všechno to přichází z tvojí mysli. Tvá mysl je příčinou vší existence. Je to tvá mysl, která dává zrod vesmíru, Bohu, lidem, místům a věcem. Musíš mysl zničit.“ „Jak to mám udělat?“ „Dotazováním a zkoumáním: Ke komu mysl přišla? Kdo má mysl?. Pozorováním. Inteligentním pozorováním tvých myšlenek začneš svědčit svému procesu myšlení.“

Začnete provádět tuto praxi, ale život na vás bude dále působit. Události se odehrávají. Znovu a znovu budete zachyceni v máji, ve velké iluzi. Budete brát tyto věci vážně. Myslíte si, že vám svět něco nabízí, protože se ve vašem životě začnou vyskytovat nejrůznější dobré události. A pak, samozřejmě, se to celé obrátí a někdo ve vaší rodině zemře, nebo ztratíte svoji pracovní pozici, na které jste byli dvacet let. Zbankrotujete. A tak začnete znovu se zkoumáním a běžíte zpátky ke guruovi. Guru vám řekne: „Nereaguj na okolní podmínky. Nevěnuj pozornost věcem tohoto světa. Tvé tělo bude vykonávat práci, kvůli které sem přišlo. S tebou to nemá nic společné. Ať si zbankrotoval nebo jsi milionář, ať jsi nemocný či zdravý, ať žiješ v chatrči nebo na zámku, neber tyto věci vážně. Raději stoč pozornost do svého nitra. Jdi hlouběji. Ponoř se hlouběji, než kdykoli předtím. Cokoli se ti na světě přihodí, jednoduše to pozoruj. Ve skutečnosti je podkladem celé existence láska, harmonie. Na světě není nic, co by tě chtělo zničit nebo ti ublížit. Zkrátka je to mája. Znovu se zeptáte. „Co je mája?“ a guru vám vylíčí příběh, který jsem na začátku vyprávěl. A ten žák také pochopí, že voda je jen přeludem, že je májou, a že mája je něco, co se jen zdá být reálné, ale při zkoumání se zjistí, že tomu tak není. Celý svět je takový. Celý vesmír je takový. Nenechte se znovu zmást. Nic neberte vážně. Stočte se do nitra. Nereagujte. Vnořte nyní svoji mysl pevně do nitra, aby nebyla zaskočena májou.

Tak začnete provádět zkoumání odhodlaně a opravdově v každý denní okamžik Kdykoli k vám přijde myšlenka, zeptáte se: „Ke komu přišla?“ Kdykoli v televizi nebo ve světě zpozorujete něco, co vás rozruší, nezapomenete se zeptat: „Ke komu to přišlo? Kdo to zažívá?“ Občas na zkoumání zapomenete. Ale častěji si vzpomenete, než zapomenete. Bez ohledu na to, zda je daná situace dobrá či špatná, přestanete se do této situace zaplétat a zkoumáte: „Ke komu to přišlo? Ke mně. Cítím to. Já vnímám tuto máju. Tak kdo jsem já? Co je zdrojem já, které vnímá máju? Odkud já přichází? Kdo tomu dal počátek? Kdo jsem já?“

Samozřejmě, že si na tuto otázku nikdy neodpovíte. Kladete tuto otázku znovu a znovu. A všimnete se, že se něco stalo. Přestanete se zaplétat do rozhovorů. Předtím jste hovořili a hovořili a hovořili a hovořili – o všem na zemi, o počasí, o lidech, o místech, o věcech, o situacích, o světě. Nyní vás to už nezajímá. Něco vám říká, že tím plýtváte energií. Vyjadřujete se stručněji. Když vám někdo dá nějakou otázku, odpovíte ano či ne. Záležitost dál nerozvíjíte. Váš život se stává jednodušší a jednodušší. Stáváte se šťastnější a šťastnější. Všechno se to přihodí samo od sebe.

A pak zjistíte, že neustále zkoumáte „Kdo jsem já? Ke komu to přichází?“ Začnete zůstávat v „já“, sledujete toto „já“ do jeho zdroje. Přijdou-li myšlenky, ptáte se „Ke komu přicházejí?“ Nemáte cíl. Nemáte ambice. Přesto vaše tělo pokračuje v činnostech, kvůli nimž sem přišlo. A vykonává práci lépe než předtím. Jste ohromeni. Už tolik nerozebíráte, co se děje. Už se nepokoušíte rovnat věci do správné perspektivy. Už nebojujete o vaši pravdu. Našli jste mír. Jdete a sdílíte to se svým učitelem. Řeknete mu, jak daleko jste a co se s vámi stalo. A on vám odpoví: „Ale to nic není. Musíš se toho všeho vzdát. Vzdát se myšlení, že se ti něco přihodilo, že ses zlepšil, že žiješ lepší život, že jsi šťastnější, že máš jednodušší život. Všechno to musíš nechat jít.“

Snažíte se zjistit, jak se těchto věcí rychle zbavit. A odpověď je – skrze sebe odevzdání. Nejenom, že teď zkoumáte, ale také vše odevzdáte. Všechny vaše myšlenky, všechny vaše potřeby, všechny vaše tužby, vaše tělu, vaši mysli. Toto všechno odevzdáte. A ptáte se: „Komu to mám odevzdat, Mistře?“ Odpověď zní: „Sami sobě. Pravému Já, které je všudypřítomné, vševědoucí, všemohoucí. Pravému Já, které je vše prostupující. Pravému Já, jež je nejzazší jednotou, čistým uvědomováním si, sat-čit-ánanda, pará-brahman. Odevzdej to pravému Já, což jsi ty sám.

Jste ohromeni tím, co jste slyšeli. Začnete to provádět. Zatímco jste v práci, když myjete nádobí, když se díváte na televizi, nikdy nezapomenete na odevzdání. A jednoho dne vnitřní guru vtáhne vaši dovnitř, do zdroje a vy se probudíte. Budete osvobození. Budete sami sebou. Pak jste volní.

Návštěvník F.: Čas na dotazy?
Robert Adams: Kdykoli.
Návštěvník F.: Dobře. Zápasím s rozporem mezi svobodnou vůlí a předurčením. Slyšel jsem, že: „Ani vlas nespadne z mé hlavy, bez boží vůle.“ Pak mi ale také říkají, abych zachovával desatero přikázání, miloval Boha a bližního svého. Mám za to, že se mám modlit, meditovat a žít etickým životem. Nyní však, jak se zdá, bych měl zanechat spousty věcí, které se mají udělat. Má otázka je: džíva (oddělená bytost), který si myslí, že má možnost volby, tak má svobodnou vůli. Ale u átmana, která je nehybný, povstávají myšlenky a věci současně, spontánně, aniž by prošly přes filtr mysli. Když takto povstanou, jsou rozeznány jako neskutečné a nemusí se brát vážně. Bez ohledu na tuto debatu, všechna tato slova a argumenty, včetně otázky o protikladu svobodné vůle a předurčení, celá diskuze – to vše je částí lílá (boží hry). Rád bych věděl, co si o tomto scénáři myslíte?
Robert Adams: Když víte, že toto vše je lílá, tak proč se mě ptáte?
Návštěvník F.: Snažím se zjistit, jestli někdo dosvědčí moje představy. Uklidnilo by to moji mysl.
Robert Adams: Učení je paradox. Je pravdou, že všechno se stane samo od sebe. Vše je předurčeno. Ale my se přesto snažíme volit. Pouze když se zeptáte sami sebe: „Kdo zvažuje volbu?“, pak si uvědomíte, že tu není nikdo, kdo by volil. Nebyl tu nikdo, kdo by volil, protože „já“ nikdy neexistovalo. Nikdy jste neexistovali jako tělo či mysl. Proto není nikoho, kdo by měl skutečně něco udělat. Ale dokud pociťuje, že jste tělo, pak jste konající, to znamená, že musíte dodržovat morální zásady. Proto se řídíte desaterem, jak jste uvedl. Ale je to pouze pro lidi, pro davy, aby věřili v takové věci, jako jsou morální zásady. Ale je to také jen iluze, podobně jako že je nebe modré, či spatřování hada v provazu. Popravdě, mája nikdy neexistovala, tělo nikdy neexistovalo, mysl nikdy neexistovala, svět nikdy neexistoval, Bůh nikdy neexistoval, vesmír nikdy neexistoval. Vy jste skutečně pará-brahman, sat-čit-ánanda. A jestliže budete mít o tyto otázky zájem, zatlačí vás to hlouběji do máji. Raději zkoumejte sami sebe: „Kdo jsem já? Co je ono já, které chce znát tyto věci? Co je toto já, které potřebuje mít tyto intelektuální znalosti?“
Je to stejné jako dotaz, co bylo první – strom nebo semeno, slepice nebo vejce? Neexistuje odůvodněná odpověď. Pouze, když naleznete svoji pravou podstatu, pak si uvědomíte, že celý svět je iluzí. Nemá svoji vlastní jsoucnost. Vše je brahman. Svět i vesmír se podobají obrázkům na promítacím plátně. Obrázky se objevují a s nimi i děj, který se má právě odehrát, ale plátno se nikdy nemění. Mění se obrázky. Když se probudíte, budete jako plátno a shledáte, že všechno, všechno ve vesmíru je navrstveno na vědomí. Budete to pozorovat, ale budete rozumět, že vše je v pořádku.
Návštěvník F.: Děkuji. Myslím, že mi přišly odpovědi, když jste se mě ptal, proč kladu tuto otázku.

Návštěvník R.: Roberte, řád bych řekl něco, co se mi přihodilo a co souvisí s naší debatou o máji. Nevím, jestli je to příklad máji nebo zda to nic neznamená. V neděli, když jsem odcházel z domu, jsem si vzpomněl, že jsem vzal z auta nějakou věc a nepamatoval jsem si, že bych ji vracel zpět. Jsem přesvědčený, že jsem ji nevracel. Jsem si jistý, že jsem ji nevrátil. Šel jsem k autu a ta věc tam byla. A pak se mi vybavila příhoda stará několik týdnů. Přecházel jsem křižovatku, když tu náhle zmizely moje klíče. Nevěděl jsem, kde jsou. Hledal jsem je dvě hodiny a nemohl najít. Pak jsem potřeboval udělat nějakou práci, ale k tomu jsem potřeboval ty klíče. No a najednou se jeden klíč objevil v mé ruce. Sakra, co se to děje? Jak mám z tohohle vybřednout? Je to mája nebo jen ztrácím věci a nemůžu je najít? Řekl jsem si, že klíče možná zmizely v jiné dimenzi. Roberte, máš nějakou zkušenost s podobnými šílenostmi?
Robert Adams: Neměli bychom těmto věcem dávat velký význam. Je to podobné, jako když jógín odhmotňuje a zhmotňuje věci. Ve světě máji je možné všechno. Některé věci se zdají vypadat jako zázrak. Jiné jsou děsivé. Něco ztratíte, něco naleznete. Ale nedávejte tomu význam. Nedávejte tomu příliš energie. Pozorujte, sledujte a ptejte se: „Ke komu to přišlo? Kdo prochází zkušeností, že ztrácí nebo nalézá klíče?“ A pochopíte, že je to já-myšlenka. Vždy je to já-myšlenka. Sledujte ono já. Zkoumejte: „Ke komu toto já přišlo? Kdo zažívá já?“ Něco vám řekne, že celý svět a vše v něm, včetně vašich klíčů ve vašich situacích je spojeno s já. Proto se nemusíte trápit se snahou napravit svět, nebo najít vaše klíče, nebo ztratit vaše klíče, či zkrátka myslet na tyto věci. Musíte pouze vyhladit já. Tím bude vše vyřešeno.
Já“ je první zájmeno. Po něm následuje „jsem“. Když si uvědomíte „já jsem“, budete volní. Nazývá se to bytím. Ne však být tím nebo oním. Prostě jen být. Já jsem. Je to zcela odlišný stav než ztotožnění s tělem. Tělo bude pokračovat ve ztrácení a nalézání klíčů, bude ledacos zažívat. Avšak vy ne. Budete od tohoto všeho volní. Přesto se ostatním lidem budete jevit, jako že nalézáte nebo ztrácíte klíče, zkrátka, že děláte cokoli. Skutečně se jim budete jevit jako někdo, kdo nalézá a ztrácí klíče. Avšak když naleznete pravdu o sobě samém a probudíte se, už se nadále nebudete ztotožňovat s tělem. A zároveň zjistíte, že se ostatním jevíte jako tělo a že vás vidí, jak si hrajete hry se svými klíči. Ale vy budete od tohoto odpoutaní. Přesto vaše tělo bude pokračovat ve hře. Je to paradox. Vaše tělo se objevuje asi tak jako voda ve fatě morgáně nebo jako had v provazu. Přesto, když se probudíte, už dál nejste tělo. A není žádné tělo. Avšak ostatním se vaše tělo jeví jako skutečné.
To je důvod, proč džňánin umírá nebo se zdá, že trpí. Ve skutečnosti je džňánin mimo dění. Ale pro adžňániny se toto vše děje. Vidí utrpení. Ztotožňují se se zármutkem, se smrtí a se vším ostatním. Proto vám říkám: Nevzrušujte se těmito věcmi. Zkoumejte: „Ke komu přicházejí?“ a buďte volní.

(ticho)

Robert Adams: Bez obav se ptejte nebo řekněte cokoli, co vás napadne.
Návštěvník R.: Je pravda, že čím více jdeme zpět k pravému Já, tak tím jsme víc a víc přitažliví?
Robert Adams: Když jdete zpět k pravému já – když jste tam dovedeni, vaše vědomí se rozšíří a stanete se vším. A můžete si říci: „Vše, celý vesmír, je pravé Já (Self) a já jsem to.“ Takže přitažlivost existuje pouze proto, že se stanete stromy, zemí, oblohou, lidmi. Všechno to jste vy. Existuje jenom jedno a vy jste to. Přirozeně, že k vám budou lidé přitahování, budou vnímat sami sebe ve vás.

Och, někdo mě požádal, abych se vyjádřil k přepisům těchto satsangů. Většina z vás mě vidí čtyři nebo pět hodin týdně, a aby se udrželi v naladění, čtou tyto přepisy, které jim dáváme. Je to podobné, jako být spolu. Když čtete tyto přepisy, budete si pamatovat, co máte dělat. Správný způsob, jak to číst, je jít zcela za psaný text. Takže čtěte odstavec za odstavce, nejlépe předtím, než jdete spát, uvažujte nad každým odstavcem. Když budete usínat v zamyšlení nad tím, co jste četli, pak dokážete napsaná slova vstřebat a strávit. Je to podobné, jako kdybychom byli stále spolu. Přepisy jsou zde pro vás stále k dispozici. Bez obav si je berte. Jsou zdarma.

Návštěvník L.: Má někdo přepis, kde Roberte vypráví o svém životě? Já ho nemám. Může mi ho někdo poskytnout?
Robert Adams: Myslím, že jsem o svém životě jednou vyprávěl.
Návštěvník K.: Jo. Je to myslím satsang číslo čtrnáct. Můžu udělat kopii.
Robert Adams: Tuším, že ten přepis dělal Alan.
Návštěvník L.: Můžu udělat kopie, když mi to přinesete. Ještě někdo další chce kopii?
Návštěvník J.: Asi to budou chtít všichni.
Robert Adams: Dobře, kdo tu kopii sem přinese?
Návštěvník M.: Ať ji přinese každý, kdo ji má.
Návštěvník L.: Dobře, kolik lidí bude chtít kopii? (Počítá zvednuté ruce.) Udělám deset kopií.
Robert Adams: Dano, přinesla jsi něco na čtení?
Dana: Omlouvám se, Roberte, nic jsem nepřinesla.
Robert Adams: Dobře. Když najdete zajímavou literaturu, bez obav ji s námi sdílejte.
Návštěvník L.: Lee, mohu tady oznámit skutečnost, že jsou k dispozici kopii tvých veršů? Mnoho lidí, kteří zde v neděli nebyli, je neslyšeli. Je to opravdu nádherná báseň.
Návštěvník M.: Ta báseň bude přidána do přepisu. Frede, už jsi s tím začal? Lee to přidá do přepisu, do přepisu nedělního satsangu a udělá čtyřicet kopií. Je to tak Lee?
Lee: Jo, jo.
Robert Adams: Máme tady hodně talentovaných lidí. Básníky, spisovatele, mystiky, hudebníky, zpěváky, prostě všechny druhy lidí.

Návštěvník G.: Roberte, jaké jsou nejčastější léčky nebo triky mysli, když provádíme sebezkoumání? Všimnul jsem si, že vám o tom někteří lidé vyprávěli?
Robert Adams: Hlavním problémem je, že mysl zařídí, že si myslíte, že je skutečná. Po chvilce (provádění sebezkoumání) vám řekne: „Proč na tohle plýtváš časem? Mohl bys dělat něco jiného. Dát si drink, jít do kina, dívat se na televizi, jít na bowling. Proč ztrácíš čas sebezkoumáním?“ A pak vám také řekne: „Podívej, kolik času už uplynulo. A přesto se nic nestalo. Vzdej to. Vrať se ke svému původnímu stylu života.“
Vaše mysl není váš přítel. Přinese vám všechny druhy zbytečných krámů. Bude vám vykreslovat obavy, obavy z minulých zkušeností, dokonce i obavy z minulých životů a vy se budete divit, co se to děje. V meditaci uvidíte temný prostor, občas budete i vystrašení. Spatříte všechny druhy negativních tendencí, které se usadily ve vaší mysli a budete nabádáni, abyste alespoň na chvíli zastavili zkoumání. Vždy si pamatujte, že tímto prošla většina lidí a způsob, jak uspět, je udržet se zkoumání: „Ke komu to přichází? Kdo to vidí? Kdo tímto prochází?“ Vždy je to „já“. Zůstávejte ve zdroji já a osvobodíte se.

Návštěvník D.: Takže když hledáš sám sebe v prázdnotě či temnotě, jak jsi říkal, tak zkoumáš: „Ke komu tato prázdnota přišla?“
Robert Adams: Ano. A držte v mysli, že neexistuje nic, co by vám mohlo ublížit. Neexistují ďáblové, démoni, ani anti – Kristus. Všechno to je mentální. A zkoumáním: „Ke komu to přichází?“ to zmizí.

Návštěvník K.: Proč jde mysl vždy do záporu? Alespoň tak se mi to zdá.
Robert Adams: Protože mysl se snaží uchránit sebe samu před vyhlazením. Nechce být zničena. Proto vás bude strašit. Navaří vám kotel nejrůznějších plánu, takže zapomenete na seberealizaci. Konec konců, kdo by chtěl být zničen? Mysl chce pokračovat ve svých nesmyslech. Proto vám předkládá všechna negativa, aby vás polekala a abyste se vzdali praxe. Občas vám také ukáže báječné věci. Řekne vám: „Nepotřebuješ praxi. Podívej, co všechno máš! Máš kolem sebe všechny tyto krásné lidi a máš všechno, co v životě chceš. Toto učení je pouze pro neúspěšné lidi.“ Vaše mysl udělá cokoli. Sehraje s vámi nejrůznější hry. Držte se sebezkoumání.

Mnoho z vás rádo medituje. To je důvod, proč s vámi sdílím meditaci „já jsem“. Jestliže musíte meditovat, pak nejlepší formou meditace je „já jsem“. Můžeme ji udělat zrovna teď. Začněte tím, že si uděláte pohodlí. A zavřete oči, aby se odstranilo vnější vyrušování. Začněte si uvědomovat svůj dech. Cvičte vipásánu (sledování jevů v mysli). Sledujte vaše pocity. Sledujte váš dech. Nesnažte se cokoli ovlivňovat. Jednoduše se stávejte svědkem všeho, co se odehrává.

(pauza)

Po celou dobu se uvolňujete, hlouběji a hlouběji. Jak pokračujete s pozorováním, tak zapomínáte na své tělo. Dívejte se na své myšlenky. A nakonec se zeptejte sami sebe: „Kdo se dívá? Kdo je svědkem? Kdo je pozorovatel?“ A k vám přijde „já jsem“. Slaďte to s dechem. Při nádechu řekněte „já“, při výdechu „jsem“. Znovu a znovu to opakujete při vašem dýcháním.

(20 minut meditace)

Robert Adams: Óm, šánti, šánti, šánti, óm. Mír, mír.
Je třeba ještě něco dodat?
Návštěvník L.: Jsou tyto přepisy, jak jste říkal, může si je vzít každý nebo …
Robert Adams: Každý si je vezměte. Všechno zde je zdarma. Můžete si vzít Henryho křeslo, jeho nábytek, jak je libo.
Návštěvník U.: Jo, vezměte si to všechno, když se vám to líbí.
Robert Adams: Máme tu nějaký prašád. Je velmi důležité jíst prašád.
(konec nahrávací pásky)

 

Robert Adams